Apelul societății civile în urma conferinței din 7 decembrie 2018 conferința îmbunătățirea conexiunii rutiere a rm la rețeaua internațională de transportAPELUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN URMA CONFERINȚEI DIN 7 DECEMBRIE 2018 CONFERINȚA ÎMBUNĂTĂȚIREA CONEXIUNII RUTIERE A RM LA REȚEAUA INTERNAȚIONALĂ DE TRANSPORT.

În urma conferinței din 7 decembrie 2018 Conferința Îmbunătățirea conexiunii rutiere a RM la rețeaua internațională de transport. Persoanele semnatare constată, că în Republica Moldova nu există autostrăzi. Majoritatea drumurilor expres, parte componentă a conexiunii la Rețeaua Transeuropeană de Transport TEN – T (M1, M2 și M5),  se află într-o stare mediocră sau rea și nu dispun de un program concret de reabilitare sau modernizare. Cunoaștem impactul pozitiv incontestabil al autostrăzilor și drumurilor expres la dezvoltarea social – economică a țării.

Reieșind din cele afirmate, este necesar:

  1. Necesitatea stringentă de a crea o infrastructură modernă pentru interconectarea la rețeaua internațională de transport impune elaborarea unei concepții și un plan de acțiuni privind dezvoltarea autostrăzilor și drumurilor expres în Republica Moldova. Construcția autostrăzii Târgu Mureș – Iași – Ungheni este inclusă în programul prioritar al României. Acest fapt crează premize pentru prelungirea acestei autostrăzi spre centrele generatoare de mărfuri și pasageri Chișinău și Odessa. Fapt ce ar asigura în perspectivă de 5 – 7 ani atragerea și fluidizarea  traficului pe direcția Odessa – Chișinău – Iași – fr. Ungariei  și va avea impact pozitiv asupra posibilităților de atragere a investițiilor, dezvoltării economice, ecologice,  culturale, sociale, s.a.
  2. În colaborare cu MEI, crearea grupurilor de lucru mixe din operatorii privați și publici, asistați de mediul academic și experții organizațiilor de susținere tehnică, pentru a identifica potențialul existent și a asigura elaborarea și definitivarea unui drum de parcurs (Road Map). Inițierea negocierilor cu reprezentanții regiunii Odessa în vederea promovării autostrăzii Ungheni - Chișinău- Odessa
  3. În cazul inițierii grupului de lucru privind elaborarea caietului de sarcini pentru elaborarea unui studiu de fezabilitate, privind construcția autostrăzii Ungheni - Chișinău- Odessa, grupul de lucru urmează să fie constituit din operatori privați și publici, asistați de mediul academic și experții organizațiilor de susținere tehnică cu scopul de a crea un cadru competitiv favorabil tuturor ofertanților, atât locali, cât și internaționali.
  4. Inițierea unor sondaje printre operatorii privați privind potențialul de a crește cifrele de vânzări în caz de interconectare rutieră modernă pentru anumite estimări ale posibilului impact de ordin economic durabil, beneficiind de asistență străină și preluare a bunelor practici.

În acest sens negocierile să fie transparente, coordonate, consultate și asigurând-se participarea necondiționată a societății civile.

Această Declarație a fost susținută cu semnături prin e-mail. Apelul rămâne în continuare deschis pentru a fi semnat de susținători.

Semnatari:

Calestru Iurie – AO Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor

Mărgineanu Gabriel – AO Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova

Cuculescu Andrei, Director tehnic EXPERTCONSPROIECT

Vitalie Belescu, director, Grada Logisitic

Documentul disponibil aici