Atelier de lucru: Consultarea proiectului instrucţiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare

Comunicat de presă

cnpac_logoMinisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei în colaborare cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) şi alţi parteneri, în cadrul Proiectului „Liber, puternic şi protejat – spre un sistem mai bun de protecţie a copilului în Moldova”, cu susţinerea Reprezentanţei UNICEF în Republica Moldova şi a Fundaţiei OAK, organizează un atelier de lucru la care se va pune în discuţie proiectul Instrucţiunii privind mecanismul intersectorial de cooperare pentru asistenţa şi monitorizarea copiilor victime şi potenţiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării, traficului.

Scopul prezentei instrucţiuni este de a asigura un mecanism intersectorial de cooperare eficient, în virtutea prevederilor legislaţiei internaţionale şi naţionale, în procesul de prevenire, identificare, evaluare, asistență, monitorizare a copiilor aflaţi în situaţii de risc şi/sau supuşi diverselor forme de abuz, neglijare, exploatare, trafic. Proiectul instrucţiunii urmează a fi pilotat înainte de a fi aprobat de către Guvernul Republicii Moldova.

Atelierul de lucru va avea loc la 18 aprilie 2012, cu începere de la ora 10.00, în incinta hotelului Vispas (str. A. Lăpuşneanu, 26).

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţi ai ministerelor de resort, autorităţilor administraţiilor publice locale din raioanele-pilot, organizaţiilor internaţionale, organizaţiilor neguvernamentale şi mass-media.