Apel de propuneri - Crearea unui nou Centru de învățare și educație a adulțilorApel de propuneri - Crearea unui nou Centru de învățare și educație a adulților

DVV International Moldova (DVV International Moldova) planifică CREAREA UNUI NOU CENTRU de Învățare și Educație a Adulților (CIEA) în Moldova. Un astfel de Centrul oferă locuitorilor comunității multiple și variate posibilități de a accesa și participa la programe de formare de calitate pentru adulți de toate vârstele, contribuind la creșterea lor personală, dezvoltarea abilităților pentru piața muncii, precum și a competențelor civice pentru o mai bună implicare în viața comunitară și societate. În general, existența unui CIEA consolidează întreaga comunitate prin oferte variate și inovative în educația non-formală, prin existența unei organizații a societății civile capabile să dinamizeze viața comunitară, prin abordări profesioniste în domeniul formării unei culturi a învățării pe tot parcursul vieții.

Conceptul de centru comunitar de învățare și educație a adulților (CIEA)

Centrele comunitare de învățare (CIEA), care implică nu doar tinerii, ci sunt deschise pentru populația de toate vârstele, au apărut în întreaga Europă în vremuri de mari schimbări, când iluminarea doar a unei părți a populației nu ar fi fost suficientă pentru a face față schimbărilor economice și sociale. Cea mai convingătoare dezvoltare a sistemului de educație a adulților a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea,- începutul secolului al XX-lea odată cu cea de a doua revoluție industrială, când țările europene au conștientizat că avantajul competitiv va reveni țărilor care își vor dezvolta nu doar elita, dar vor crea și oportunități pentru straturile cele mai largi ale populației ca să învețe și să înțeleagă realitatea în toată complexitatea ei - tehnologia,  științe naturale, înțelegerea ființei umane în diverse contexte: sociale, economice, culturale și politice.

În aprilie 2023, la Chișinău a fost deschis primul centru IEA cu statut de instituție publică, creată prin efortul consolidat al Primăriei municipiului Chișinău și al Biroului DVV Internațional în Moldova – Centrul Municipal de Instruire și Educație a Adulților (CMIEA) din Chișinău https://www.facebook.com/profile.php?id=100091913902284/. În primele șapte luni de activitate (iunie-decembrie 2023) un număr de 1925 de beneficiari au urmat cursuri aici. Suplimentar la cursurile de formare - de la competențe profesionale solicitate pe piața muncii la abilități soft pentru viața de zi cu zi și carieră, precum și competențe de cetățenie activă - CIEA-urile devin de obicei spații importante pentru inițiative comunitare: facilitarea discuțiilor deschise, a inițiativelor publice, contribuind la cultivarea atitudinilor pro-active în rândul locuitorilor și încurajând implicarea în viața comunității.

Etapele anticipate de constituire a CIEA și rolul diferiților actanți

Organizația din societatea civilă (OSC), principalul partener DVV International Moldova va:

 • Depune cererea de exprimare a interesului și va asigura implementarea ulterioară a proiectului;
 • Negocia cu APL și se va asigura de susținerea APL în dezvoltarea CIEA;
 • Colabora cu DVV International Moldova pentru dezvoltarea CIEA, inclusiv selectarea echipei de implementare, participarea în stagii de formare, elaborarea și implementarea ofertei, etc.
 • Dovedi determinare de a dezvolta un sistem de viabilitate financiară prin implementarea unui mecanism mixt de finanțare a instituției, inclusiv cu încasarea taxelor de participare de la cursanți, orientativ din al doilea an de la lansarea activității CIEA.

APL va susține demersul OSC prin:

 • Semnarea unui angajament în scris de coparticipare la instituirea CIEA prin delimitarea din fondul clădirilor aflate în gestiunea APL a unui spațiu pentru CIEA
 • Asigurarea susținerii prin achitarea cheltuielilor pentru utilități;
 • Intenția de a nu schimba destinația clădirii delimitate pentru CIEA pe durata de minim 10 ani;
 • Opțional (dar foarte valoros): intenția de a dezvolta și implementa o politică locală de cofinanțare a CIEA.

DVV International Moldova va contribui cu:

 • Reparația sumară a spațiului alocat CIEA (în valoare de circa 40 000 EUR)
 • Dotarea cu echipament IT a spațiilor de învățare (circa 10 000 EUR); sau mai mult în cazul în care investițiile în reparație vor fi mai reduse.
 • Un buget anual de circa 25 000 EUR pentru implementarea ofertei educaționale – cursuri, traininguri, stagii etc. În cadrul grantului anual se va oferi o salarizare parțială a echipei-cheie, estimativ 2 persoane. Sprijinul va fi asigurat pe durata 2025-2027, dar și cu o mare probabilitate în anii următori intervalului menționat. Totuși, se contează pe posibilitatea ca CIEA să își reducă treptat dependența de finanțarea DVV International și să își asigure o independență financiară veritabilă.
 • Activități de dezvoltarea capacităților de management a CIEA pentru echipă și stagii de formare de formatori pentru specialiștii încadrați în predare-învățare la centru.

Detaliile despre apel, cerintele și continutul dosarului, poate fi accesat pe link.

Termenul de depunere a prezentei Solicitări cu toate Anexele este 31 martie 2024 la adresa de e-mail badiur@dvv-international.md și cc info@dvv-international.md În spațiul pentru subiectul mesajului se va nota Solicitare CIEA nou.

Pentru eventuale precizări sau explicații suplimentare semnalați la adresele de mai sus necesitatea unei întruniri online pana in 15 martie 2024 si vă vom răspunde cu o întrunire online, orientativ în 18-20 martie 2024.

Articol adaugat de: Adela Scutaru-Gutu