Concurs de selectare a unui/unei expert/experte pentru ghidarea unui grup de copii privind elaborarea unei campanii pe social media despre drepturile copiluluiConcurs de selectare a unui/unei expert/experte pentru ghidarea unui grup de copii privind elaborarea unei campanii pe social media despre drepturile copilului

Concurs de selectare a unui/unei expert/experte pentru ghidarea unui grup de copii privind elaborarea unei campanii pe social media despre drepturile copilului


TERMENI DE REFERINȚĂ

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță un concurs pentru selectare a unui expert/experte în elaborarea campaniilor pe social media, cu experiență de lucru cu copiii. Acesta/aceasta va desfășura activități de formare și ghidare pentru un grup de 20-25 de copii, cu scopul de a dezvolta o campanie online menită să promoveze drepturile copilului, să îmbunătățească înțelegerea acestora și să sensibilizeze publicul.

 1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea și Protejarea Drepturilor Copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Expertul/experta va avea următoarele sarcini și responsabilități:

 • Susținerea copiilor în participare la dezvoltarea campaniei de promovare a instrumentelor de sensibilizare privind drepturile copilului;
 • Elaborarea agendei pentru atelierele de lucru cu copiii și realizarea altor acțiuni de informare și consultare a copiilor în procesul de dezvoltare a campaniei;
 • Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor;
 • Dezvoltarea și implementarea strategiilor de comunicare pentru adolescenți pe rețelele de socializare;
 • Producerea, inclusiv cu adolescenții cu care lucrează CIDDC, și promovarea diferitor tipuri de conținut pentru comunicarea pe rețelele de socializare (foto, ilustrații, sondaje, storytelling, infografic etc.);
 • Implicarea prin consultare sau prin alte metode a adolescenților în crearea și administrarea conținutului;
 • Cercetarea trendurilor de comunicare ale adolescenților pe rețelele de socializare și ajustarea stilului și conținutului comunicării la comportamentul audienței;
 • Menținerea comunicării cu beneficiarii între sesiuni pe aspecte ce țin de dezvoltarea și implementarea campaniei;
 • Colaborarea cu coordonatoarea în comunicare și relații publice, cu coordonatoarele de program în vederea elaborării mesajelor cheie pentru publicul țintă și a raportului de impact al campaniei;
 • Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util
 • Alte responsabilități necesare pentru buna desfășurare a campaniei agreate de comun acord.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română și limba rusă (la necesitate).

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI
 • Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;
 • Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Experiență în elaborarea campaniilor online;
 • Experiență de lucru cu copiii, în mod special de consultare a copiilor în elaborarea campaniilor sau a produselor de comunicare și vizibilitate;
 • Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;
 • Abilități de lucru în echipă.
 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiză în domeniu.

Selectarea experților/expertelor se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email ao.ciddc@gmail.com cu mențiunea „Expert/ă - Comunicare drepturile copilului”până la data de 23.06.2024, ora 00.00

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să o contactați pe Arina Zîcu la adresa zicu.arina@gmail.com sau la nr. de telefon +373 69390702  

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare.