Concurs de selectare a consultanților-formatori/consultantelor-formatoare pentru consolidarea capacităților unui grup de copii privind drepturile copiluluiConcurs de selectare a consultanților-formatori/consultantelor-formatoare pentru consolidarea capacităților unui grup de copii privind drepturile copilului

Concurs de selectare a consultanților-formatori/consultantelor-formatoare pentru consolidarea capacităților unui grup de copii privind drepturile copilului

TERMENI DE REFERINȚĂ

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) anunță concurs de selectare a experților/expertelor în facilitare care vor realiza activități de formare pentru un grup de copii în vederea dezvoltării capacităților de a învăța despre drepturile copilului și a promova respectarea și aplicarea lor.

 1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea și Protejarea Drepturilor Copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, de Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului (CIDDC) în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

În cadrul acestui proiect ne propunem instruirea a 30 copii cu privire la drepturile copilului, ghidarea acestora în realizarea unei campanii și dezvoltarea unor instrumente de sensibilizare despre drepturile copilului, cum ar fi videoclipuri.

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Facilitatorii vor avea următoarele sarcini și responsabilități:

 • Elaborarea conceptului și a agendei pentru atelierele de lucru;
 • Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor;
 • Pregătirea materialelor care urmează a fi utilizate în cadrul atelierelor;
 • Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare inițială și finală;
 • Facilitarea sesiunilor de mentorat pentru grupului de lucru;
 • Menținerea comunicării cu beneficiarii între sesiuni;
 • Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării atelierelor, conform modelului oferit de CIDDC;
 • Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română și limba rusă (la necesitate).

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI
 • Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și diversității;
 • Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Experiență în facilitarea atelierelor de lucru cu copii și elaborararea instrumentelor de lucru prietenoase copiilor;
 • Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;
 • Abilități de lucru în echipă.
 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat, incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiză în domeniu.

Selectarea experților/expertelor se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; formatorii selectați vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.
Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email ao.ciddc@gmail.com cu mențiunea „Expert/ă - Facilitare drepturile copilului” până la data de 23.06.2024, ora 00.00

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să o contactați pe Arina Zîcu la adresa zicu.arina@gmail.com sau la nr. de telefon +373 69390702  

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare.