Concurs de selectare de consultanți-formatori/consultante-formatoare pentru dezvoltarea și livrarea unui program de formare de formatori privind participarea copiluluiConcurs de selectare de consultanți-formatori/consultante-formatoare pentru dezvoltarea și livrarea unui program de formare de formatori privind participarea copilului

 Concurs de selectare de consultanți-formatori/consultante-formatoare pentru dezvoltarea și livrarea unui program de formare de formatori privind participarea copilului

TERMENI DE REFERINȚĂ

Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului anunță concurs de selectare a consultanților-formatorilor/consultantelor-formatoarelor pentru dezvoltarea unui program de formare în domeniul participării copilului și desfășurarea activităților de consolidarea capacităților privind participarea copiilor a cel puțin 15 tineri facilitatori/ tinere facilitatoare care lucrează sau intenționează să lucreze cu și pentru copii, inclusiv copiii refugiați.

 1. CONTEXT

Centrul de Informare și Documentare pentru Drepturile Copilului (CIDDC) este o organizație nonguvernamentală, fondată în 1999. Inspirăm adulții să asculte vocea fiecărui copil și colaborăm cu copiii, familiile, autoritățile, serviciile publice și societatea civilă pentru a elabora și aplica soluții bazate pe drepturile copilului. Pentru mai multe informații, accesați www.drepturilecopilului.md.

Consultanții-formatori/consultantele-formatoare vor desfășura atelierele de formare de formatori, care vor contribui la consolidarea competențelor în susținerea participării copiilor în luarea deciziilor. În acest sens, persoanele selectate vor dezvolta și livra un program de formare care integrează atât conceptele teoretice în domeniul participării, cât și oportunitățile de exersare și aplicare a cunoștințelor și abilităților de facilitare a activităților cu copii, în mod general, și cu scop de a susține participarea copiilor, în mod special.

Această activitate este realizată în cadrul proiectului „Consolidarea și protejarea drepturilor copilului în Republica Moldova”, implementat, în perioada 1 iunie – 31 decembrie 2024, de către Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului , în cooperare cu Ambasada Germaniei în Republica Moldova și cu suportul financiar oferit de Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

 1. SARCINI ȘI LIVRABILE

Consultanții-formatori/consultantele-formatoare vor avea următoarele sarcini și responsabilități:

 • Elaborarea conceptului și a agendei pentru instruiri (6 ateliere de formare offline a câte 1.5-2 zile);
 • Pregătirea materialelor care urmează a fi utilizate în cadrul instruirii;
 • Compilarea agendelor atelierelor de formare și a instrumentelor utilizate în cadrul acestora într-un pachet minim de formare privind participarea copilului;
 • Elaborarea și aplicarea unui chestionar de evaluare inițială și finală;
 • Evaluarea nevoilor de formare ale participanților/participantelor care urmează să fie instruiți (în primul atelier);
 • Facilitarea atelierelor de formare;
 • Participarea la ședințele de lucru privind organizarea atelierelor de formare;
 • Menținerea comunicării cu participanții între sesiuni;
 • Elaborarea rapoartelor în urma desfășurării atelierelor de formare conform modelului oferit de CIDDC;
 • Respectarea cerințelor menționate în acești Termeni de Referință în timp util și la cele mai înalte standarde.

Notă: Materialele și atelierele vor fi livrate în limba română.

 1. CALIFICĂRI ȘI ABILITĂȚI
 • Competențe de valorizare a demnității umane, drepturilor omului și a diversității culturale;
 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Cunoașterea conceptelor și documentelor cheie în domeniul drepturilor copilului și a cadrului legal național în domeniul drepturilor copilului, în special a participării copilului;
 • Cunoștințe și experiență de aplicare a abordării bazate pe drepturile copilului;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;
 • Abilități analitice, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cadrul cursului și în documentele scrise (agende, rapoarte);
 • Bune abilități de organizare a timpului și sarcinilor, capacitate de a respecta termene limită;
 • Abilități de lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă
 1. DOSARUL APLICANTULUI ȘI PROCEDURA DE SELECTARE

Toate ofertele trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în domeniu;
 • Copia documentelor ce atestă studiile/ expertiză în domeniu;
 • Viziunea conceptuală a programului de formare.

Selectarea consultanților-formatori/consultatelor-formatoare se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecția copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor și activităților CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecție a copilului; persoanele selectate vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul va fi prezentat în format electronic la adresa de email ao.ciddc@gmail.com cu mențiunea „Program de formare privind participarea copilului” până la data de 23.06.2024, ora 00.00

Dosarele incomplete sau expediate după termenul limită nu vor fi evaluate.

Pentru informații adiționale, nu ezitați să o contactați pe Arina Zicu la adresa zicu.arina@gmail.com sau la nr. de telefon +373 69390702  

Notă: CIDDC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare.