Analist Financiar, Secția Management InstituționalAnalist Financiar, Secția Management Instituțional

Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. 

Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Analist Financiar, Secția Management Instituțional.

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Organizarea și asigurarea ținerii evidenței contabile a Agenției,inclusiv a bunurilor Agenției și a procesului de achiziţii;
 • Coordonarea elaborării bugetului Agenției și rectificării acestuia;
 • Asigurarea transparenţei cheltuielilor mijloacelor bugetare;
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anuale;
 • Elaborarea şi planificarea alocaţiilor bugetare pentru necesităţile Agenţiei;
 • Coordonarea proceselor de management al documentelor în cadrul Agenţiei;

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare  de  licenţă  în  domeniul financiar-bancar, economie, preferabil în domeniul contabilităţii;
 • Cunoştinţe de operare PC (1C contabilitate, MC Office Word, Excel, Internet Explore) 
 •  Experienţă profesională: minimum 2 ani de activitate în domeniul contabilităţii.

       Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă;

Dosarele incomplete nu vor fi admise în concurs. 

Data-limită de depunere a documentelor: 31.05.2024, 17:00. 

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. E-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect: Aplicare contabil-șef, Secția management instituțional. 

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.


Salariul minim de funcție: începând de la 15,000  MDL brut lunar salariu fix, plus bonus în dependență de rezultatele evaluate trimestrial (până la 30 % din salariul fix), plus premii.