BNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției monitorizarea riscurilor și raportareBNM anunță concurs pentru postul vacant de șef-adjunct al direcției monitorizarea riscurilor și raportare

Scopul direcției:

Direcția monitorizarea riscurilor și raportare realizează responsabilitățile Departamentului piețe financiare în ce privește monitorizarea și gestionarea expunerii la riscurile financiare în procesul de management al rezervelor valutare ale statului; implementarea politicii monetare prin supravegherea conformării băncilor la regimul rezervelor obligatorii; analiza, raportarea și prognozarea pe termen scurt a dinamicii unor indicatori ai pieței valutare și monetare.

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare de licență, ciclul II (sau echivalente cu acesta), în domeniul economic, financiar, cu media generală pe anii de studii 8,5 sau mai mare (pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările, de ex. GPA, etc., obținute în țara și/sau instituțiile de învățământ respective);
 •  Experiență în domeniul financiar-bancar, în special în domeniul analizei piețelor financiare, sau gestiunea riscurilor de cel puțin 3 ani;
 •  Cunoștințe ale prevederilor legislației bancare autohtone;
 •  Cunoștințe de operare a calculatorului la nivel de utilizator și cunoașterea avansată a aplicațiilor MS Office, în special Excel;
 •  Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române și engleze la nivel avansat; 
 •  Alte abilități și aptitudini: gândire critică, perseverență, spirit de inițiativă, cooperare, flexibilitate, responsabilitate, spirit de observație și tendință de dezvoltare profesională continuă. Vor fi apreciate capacitățile analitice și de comunicare scrisă și verbală.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 •  Experiență managerială;
 •  Cunoștințe în domeniul statisticii și econometriei
 • Certificări internaționale conexe (CFA, FRM, ACCA)

Principalele atribuții:

 • Îndeplinirea funcției șefului direcției în lipsa acestuia și coordonarea activităților și documentelor aferente proceselor de a activitate a direcției;
 • Monitorizarea zilnică a evoluțiilor pe piața valutară locală, implicit a cursului de schimb și pregătirea  periodică a datelor statistice privind indicatorii aferenți pieței valutare și monetare;
 • Gestionarea regimului rezervelor, inclusiv coordonarea controalelor din oficiu și perfecționarea cadrului normativ în acest domeniu;
 • Elaborarea prognozelor pe termen scurt ale rezervelor valutare, rezervelor excesive și rezervelor obligatorii ale sectorului bancar, după caz, ale unor indicatori ai pieței valutare;
 • Elaborarea compartimentelor, de competența direcției, la raportul asupra inflației, raportul anual al BNM și raportul asupra stabilității financiare;
 • Verificarea sau elaborarea periodică a studiilor tematice și notelor analitice în domeniul pieței monetare și valutare și monitorizării riscurilor în procesul de gestionare a rezervelor valutare; rapoartelor și comunicatelor spre publicare pe pagina web; răspunsurilor la interpelările mass-media;
 • Conlucrarea cu misiunile Fondului Monetar Internațional și altor instituții internaționale pe domeniile ce țin de activitatea direcției;
 • Monitorizarea zilnică și verificarea respectării limitelor pe investiții în procesul de gestionare a rezervelor valutare;
 • Evaluarea performanței portofoliului de investiții al BNM, inclusiv performanța față de benchmark.
 • Analiza curentă a situației pe piața internațională cu privire la riscul de țară și de contrapartidă și prezentarea informației aferente Comitetului de investiții al BNM, Conducerii și altor subdiviziuni ale BNM;
 • Asigurarea revizuirii anuale sau la necesitate a cadrului de alocare strategică a activelor
 • Implementarea planului de activități ce ține de participarea BNM în Parteneriatul Strategic Investițional (Banca Mondială);
 • Îndeplinirea măsurilor ce țin de competența direcției incluse în planurile de acțiuni pentru aderarea RM la UE.

Beneficiile oferite de BNM:

 • Experiență profesională într-o bancă centrală;
 • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
 • Mediu de muncă modern și prietenos;
 • Procese de activitate digitalizate;
 • Flexibilitate în programul de muncă;
 • Pachet salarial competitiv;
 • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 06 iunie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, accesaţi: https://www.bnm.md/ro/content/cv-online, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md. Totodată, aveți posibilitatea să depuneți CV-ul și în format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul strategie, organizare şi resurse umane, cu specificarea postului pentru care doriţi să candidaţi. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la numărul 022 822 158 sau 022-822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm să consultați bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

Bibliografie:

 •  Legea nr. 548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 •  Legea nr.202/2017 cu privire la activitatea băncilor;
 •  Legea nr. 62-XVI/2008 privind reglementarea valutară;
 •  Regulament cu privire la regimul rezervelor obligatorii, aprobat prin HCE al BNM nr.302/2019;
 •  Regulament cu privire la poziția valutară deschisă a băncii, aprobat prin HCA al BNM nr. 126/1997;
 •  Regulament privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin HCA al BNM nr.3/2009;
 •  Strategia politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei pe termen mediu;
 •  Raportul anual al BNM și cele asupra inflației, pentru familiarizarea cu ultimele evoluții;
 •  Casetele tehnice ale BNM (meniul Educație financiară de pe pagina web a BNM) pe subiectele relevante activității Departamentului piețe financiare.

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0