Concurs: selectarea a doi experți (persoane fizice) pentru implementarea proiectului „Consolidarea cadrului de protecție a consumatorilor în MoldovaConcurs: selectarea a doi experți (persoane fizice) pentru implementarea proiectului „Consolidarea cadrului de protecție a consumatorilor în Moldova

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru selectarea a doi experți (persoane fizice) pentru implementarea Proiectului „Consolidarea cadrului de protecție a consumatorilor în Moldova ”.

 Scopul acestei procurări este de a contracta un expert în guvernanță și un expert în protecția consumatorilor, care vor:

  • Oferi asistență la crearea Centrului European al Consumatorului în baza acquis-ului UE și a cerințelor directivelor UE relevante;
  • Oferi asistență și mentorat pentru Centrul European al Consumatorului, inclusiv în scopul atragerii de fonduri;
  • Oferi suport și expertiză pentru elaborarea termenilor de referință pentru dezvoltarea software ce permite clasificarea, sortarea și procesarea rapidă a petițiilor și, în același timp, permite consumatorilor să urmărească statutul petiției lor;
  • Oferi asistență la testarea și implementarea software-ului ce permite clasificarea, sortarea și procesarea rapidă a petițiilor și, în același timp, permite consumatorilor să urmărească starea petițieilor;
  • Elabora materialele de comunicare publică în vederea implementării campaniei de comunicare și conștientizare privind protecția consumatorilor;
  • Oferi asistență și mentorat pentru 2 organizații mass-media ce vor primi granturi în cadrul proiectului.

Sarcinile detaliate pentru cei doi experți sunt descrise în Termenii de Referință anexați mai jos.

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Consolidarea cadrului de protecție a consumatorilor în Moldova ”. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Soros Moldova și va fi implementat în perioada ianuarie 2024 – iunie 2026.

Depunerea dosarului:

Pentru participarea la concurs, persoanele interesate vor transmite, ca parte a dosarului de aplicare, următoarele documente:

  • Ofertă tehnică;
  • Ofertă financiară.

Acesta va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de Referință anexați mai jos și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți. Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: procurari@expert-grup.org. Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Mai multe detalii și termenii de referință sunt disponibili pe link: https://shorturl.at/aqvDV