Invest Moldova - Specialist Principal în Direcția Promovare ExportDenumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Specialist Principal în Direcția Promovare Export.

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Acordă asistență agenților economici şi mediului asociativ din diferite domenii având ca scop promovarea exporturilor produselor autohtone;
 • Contribuie la implementarea programelor de promovare a exporturilor;
 • Participă la organizarea evenimentelor de promovare a exporturilor;
 • Contribuie la identificarea barierelor în activitățile de export şi formularea recomandărilor de soluționare a acestora pentru mediul de afacere local;
 • Organizează participarea mediului asociativ și de afaceri la expoziții şi târguri internaţionale, la evenimente de promovare a exporturilor, precum şi la misiunii de afaceri în Republica Moldova şi peste hotare;
 • Contribuie la elaborarea și implementarea programelor/ documentelor strategice (planuri de acțiuni) ale Agenției;
 • Asigură suport / asistență în atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare;
 • Contribuirea la evaluarea și raportarea instituțională privind rezultatele obținute de către Agenție în realizarea obiectivelor și a priorităților strategice de activitate.

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale direcției promovarea exporturilor a Agenției de Investiții: economie, marketing;
 • Experiență profesională minimum 2 ani de în domeniu relevant activității la Agenție;
 • Abilități puternice de coordonare și planificare;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel minim B2. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională va fi considerată un avantaj.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor: 8 februarie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.

https://invest.gov.md/ro/cards/specialist-principal-n-direc-ia-promovare-export