Invest Moldova - Specialist Principal în Direcția Promovare Imagine de țarăDenumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005. Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

Denumirea funcţiei vacante: Specialist Principal în Direcția Promovare Imagine de țară. 

 

Responsabilitățile de bază ale funcţiei, conform fişei postului:

 • Contribuirea la elaborarea și implementarea programelor și documentelor strategice și operaționale ale Agenției;
 • Contribuirea la organizarea evenimentelor marca Agenția de Investiții, dar și alte evenimente conexe promovării imaginii de țară;
 • Administrarea și promovarea brandului de țară și a brandurilor sectoriale/tematice;
 • Elaborarea și actualizarea continuă a materialelor informaționale și promoționale;
 • Colaborarea cu instituțiile guvernamentale, misiunile diplomatice, mediul asociativ și cel privat în vederea promovării imaginii de țară;
 • Asigurarea suportului și asistenței în atragerea și implementarea proiectelor și programelor finanțate cu suportul partenerilor de dezvoltare, orientate spre promovarea imaginii de țară cu scopul atragerii investițiilor;
 • Contribuirea la evaluarea și raportarea instituțională privind rezultatele obținute de către Agenție în realizarea obiectivelor și a priorităților strategice de activitate.

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare, de licență sau echivalentă în economie,  administrarea afacerilor, marketing sau similare;
 • Minimum 2 ani de experiență profesională în domeniul/domeniile specifice sferelor de competență ale autorității publice;
 • Cunoașterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;
 • Cunoaştere practicilor naționale și internaţionale în domeniul de competenţă;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel min B2. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională va fi considerată un avantaj;
 • Abilități: capacitatea de analiză și sinteză a informației, capacități de planificare și de a acționa strategic; capacitatea de adaptare și implementare, valorificare a experienței dobândite; spirit de echipă și capacitate de a lucra independent; abilități de comunicare.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor: 8 februarie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 15.000 MDL brut lunar salariu fix, plus bonus trimestrial.

https://invest.gov.md/ro/cards/specialist-principal-n-direc-ia-promovare-imagine-de-ar