HelpAge International angajează Ofițer de ComunicareHelpAge International angajează Ofițer de Comunicare

HelpAge International angajează Ofițer de Comunicare

Funcția anunțată: Ofițer de Comunicare

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 6 luni, cu posibilitate de prelungire

Termen limită pentru aplicare: 18 septembrie 2023, ora 18:00

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor.

Organizația selectează persoană, (full-time), care să asigure necesitățile de comunicare și relații cu presa, pentru postul vacant de Ofițer de Comunicare.    

Ofițerul de Comunicare va:

 • asigura comunicarea și vizibilitatea activităților realizate de HelpAge International;
 • elaborarea și va distribui materiale de presă pe conturile din rețelele sociale ale organizației;
 • participa la organizarea și desfășurarea evenimentelor publice;
 • administra conturile din rețelele sociale ale HelpAge International;
 • elabora și distribui invitații și comunicate de presă;
 • fi implicat(ă) la elaborarea și distribuirea publicațiilor, materialelor informaționale (broșuri, pliante, etc);
 • fi responsabil de administrarea și stocarea materialelor mass-media aferente HelpAge International;
 • menține și dezvolta relația cu reprezentanții mass-media;
 • crea și menține listă de contacte a reprezentanților mass-media;
 • elabora studii de caz și istorii ale persoanelor implicate în desfășurarea diferitor proiecte, preponderant persoane în vârstă;
 • oferi alt suport echipei HelpAge necesar pentru buna implementare a activităților HelpAge International;
 • comunica și lucra în echipă cu angajații HelpAge, cu organizațiilor locale partenere, cu beneficiarii proiectelor HelpAge și alte persoane conexe;
 • va elabora informație pentru pagina web și pentru menținerea acesteia și va plasa articole, publicații ale organizației;
 • coordona activitatea sa cu echipa HelpAge, sub ghidajul directorului organizației, și în strânsă colaborare cu persoanele responsabile de comunicare din oficiul regional al HelpAge (Eurasia și Orientul Mijlociu) și din oficiul central (Londra, Marea Britanie);
 • asigura corespunderea sarcinilor de comunicare cu Strategia Internațională de Comunicare și Advocacy a organizației HelpAge.

Cerințe către aplicant:

 • studii superioare în jurnalism, comunicare, științe politice sau alte domenii relevante;
 • abilități excelente de comunicare inclusiv persoane social-vulnerabile, persoane afectate de violența în familie, persoane în etate, alte grupuri de populație;
 • disponibilitatea de a se deplasa în afara Chișinăului în localitățile de implementare a proiectelor HelpAge International;
 • experiență de minim doi ani în domeniul comunicării şi o cunoaștere bună a relațiilor cu publicul în Moldova;
 • experiență de lucru cu organizații neguvernamentale și organizații internaționale va constitui un avantaj;

Competențe și abilități:

 • cunoașterea excelentă a limbii române și cunoașterea avansată a limbii engleze și limbii ruse;
 • abilități excelente de scriere (articole, istorii, studii de caz, sumare, mesaje cheie) și comunicare;
 • cunoașterea avansată a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou (copiator/scanner/fax), cunoașterea soft-urilor specializate de editare a imaginilor/video/grafice/publicații va constitui un avantaj;
 • cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web şi a conturilor din reţele sociale;
 • abilităţi de lucru independent şi în echipă, inlcusiv în termeni restrânși de timp, la necesitate;

Persoanele interesate vor prezenta următoarele documente:

 • CV
 • Scrisoare de intenție
 • Oferta financiară în care să indicați salariul minim solicitat (suma netă, fără impozite)
 • Nume și prenume, date de contact, 

nu mai tîrziu de 18 septembrie 2023, ora 18:00, cu titlul ”Post vacant ofițer comunicare”, la adresa officehelpage@gmail.com în format electronic sau la adresa mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, AO HelpAge International, pe suport de hîrtie.

Numai candidații selectați vor fi contactați pentru interviu. HelpAge International își rezervă dreptul să respingă dosarele de aplicare incomplete sau cele depuse după expirarea termenului limită indicat.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098.