HelpAge International contractează experți sau companii de consultanță pentru instruiri în domeniul comunicare, marketing și sustenabilitate a activităților generatoare de venit pentru vârstniciHelpAge International contractează experți sau companii de consultanță pentru instruiri în domeniul comunicare, marketing și sustenabilitate a activităților generatoare de venit pentru vârstnici

Funcția anunțată: Expert sau companie de consultanță pentru oferirea instruirilor privind marketingul și comunicarea externă sustenabilă în activitățile generatoare de venit pentru persoanele în etate

Servicii solicitate: Servicii livrare instruiri în domeniul marketing, comunicare și sustenabilitate în activitățile generatoare de venit pentru vârstnici, cu pregătirea suportului de curs și a materialelor informaționale aferente

Locul: Chișinău, Moldova

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: 20 iulie - 04 august 2023 - numărul de zile estimat: 4 zile ( inclusiv elaborare suport de curs, livrare instruiri și raportare ). Planul de lucru va fi agreat de către părți.

Termen limită pentru aplicare: 16 iulie 2023, ora 18:00.

La concurs sunt invitați experți, formatori, echipe de experți și companii prestatori de servicii pentru pregătirea și livrarea sesiunilor de instruire pentru grupuri de circa 30 - 40 persoane, reprezentanți ai ONG-urilor în conformitate cu Termenii de Referință.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 16 iulie 2023, ora 18:00.

Doar expertul, echipa de experți sau compania selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com cu titlu „Concurs prestator de servicii instruire în domeniul comunicare, marketing și sustenabilitatea mini afacerilor pentru vârstnici” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069989827, persoană de contact Nina Gutu.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md 

și https://www.facebook.com/HelpAge-International-Moldova-1566466053606733/