BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al Direcției consolidarea supravegherii financiareBNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al Direcției consolidarea supravegherii financiare

Cerințe minime obligatorii:

1) Studii și experiență:

- Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare (aplicabil pentru studiile obținute în Republica Moldova); Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA etc.), obținute în țara și/sau instituțiile de învățămînt respective;

- Experiență profesională de cel puțin 3 ani în domeniul juridic;

- Cunoștințe profesionale – un nivel înalt de cunoștințe profesionale, actualizate cu regularitate;

- Cunoştinţe generale cu privire desfășurarea procedurilor de control, cunoașterea principiilor de supraveghere;

- Cunoașterea limbii române la nivel avansat și engleze la nicel cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

- Cunoștințe de operare a programelor computerizate: Word, Excel, PowerPoint, Internet;

- Cunoașterea regulilor de interpretare a actelor normative, de emitere, avizare a actelor cu caracter individual.

2) Competențe comportamentale:

- Gândire ordonată, tact şi pricepere în munca cu oamenii, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;

- Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;

Principalele atribuții funcționale:

1. Acordarea consultanței juridice necesare personalului Direcției;

2. Acordarea consultanței juridice pe marginea proiectelor de hotărâre ale Comitetului Executiv al BNM;

3. Acordarea consultanței juridice/examinarea cererilor, petițiilor, adresărilor venite de la persoane fizice și juridice, de la ministere, departamente și alte organe aferent problemelor ce reies din competențele Departamentului Supraveghere Bancară;

4. Acordarea consultanței juridice și coordonarea proiectelor de acte normative interne aferente domeniului de supraveghere;

5. Alte sarcini cu caracter juridic la indicația conducerii subdiviziunii.

Beneficiile oferite de BNM:

  • Experiență profesională într-o bancă centrală;
  • Oportunități extinse de dezvoltare și certificare profesională;
  • Mediu de muncă modern și prietenos;
  • Procese de activitate digitalizate;
  • Flexibilitate în programul de muncă;
  • Pachet salarial competitiv;
  • Atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 21 aprilie 2024.

! Depunerea CV-ului: Pentru participarea la concurs, completaţi formularul CV-ului online sau puteţi expedia CV-ul dvs. pe adresa recrutare@bnm.md sau depuneţi CV-ul in format fizic la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, cu specificarea postului dorit. Pentru detalii ne puteţi contacta la numărul de telefon 022- 822-158 sau 022- 822-245.

Vor fi contactate prin e-mail doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Recomandăm insistent să consultaţi bibliografia de mai jos înainte de a fi invitat la concurs.

 BIBLIOGRAFIA

- Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07.1995;

- Legea nr. 92 / 2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare;

- Legea nr. 106 / 2022 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru pagubele produse de vehicule;

- Legea Societăților pe acțiuni nr.1134 din 02.04.1997;

   - Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018.

 

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0