Termen extins: CNPAC angajează Ofițer de proiect –entry levelTermen extins: CNPAC angajează Ofițer de proiect –entry level

Această poziție este destinată candidaților are au obținut recent o diplomă universitară într-un domeniu relevant funcției.

Ai absolvit recent studiile universitare și ești în căutarea unui loc de muncă? Știi să vorbești și să scrii bine în limba engleză?

Dorești să contribui la activitățile unei organizații neguvernamentale cu 25 ani experiență în domeniul protecției copiilor împotriva oricăror forme de abuz? Dacă ai răspuns afirmativ la toate aceste întrebări, atunci oferta noastră de muncă ar putea fi o oportunitate potrivită pentru tine de a lucra în sectorul asociativ și de a contribui la prevenirea violenței față de copii.

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate. Dacă vrei să afli mai multe despre CNPAC și să te convingi dacă dorești să devii membru/-ă a echipei noastre, te invităm să vizitezi pagina oficială a organizației, www.cnpac.md sau pe cea de Facebook.

Ofițerul de proiect (entry-level) oferă sprijin coordonatorului de program în:

 • organizarea, coordonarea și implementarea activităților proiectului/proiectelor în conformitate cu planul de lucru și calendarul de activități;
 • pregătirea și redactarea documentelor (de exemplu: rapoarte legate de activitățile proiectului, termeni de referință, invitații pentru evenimente, proiecte de procese-verbale, etc);
 • redactarea corespondenței oficiale cu autoritățile centrale și locale, partenerii de implementare și donatorii;
 • menținerea legăturii cu consultanții angajați pe termen scurt și cu persoanele care urmează să beneficieze de activitățile realizate în cadrul proiectelor implementate (de exemplu: persoanele care urmează să fie instruite sau au fost deja instruite și urmează să prezinte rapoarte, să livreze instruiri sau să beneficieze de mentorat, etc.);
 • colectarea datelor și monitorizarea progresului în implementarea proiectelor;
 • pregătirea raportării în conformitate cu cerințele înaintate de donator.

Condiții minime de participare la concurs:

 • candidatul/-a trebuie să dețină diplomă universitară în drept, relații internaționale, științe politice sau în domeniul științelor sociale;
 • cunoaștere excelentă a limbii române (nivel de limbă maternă) și o cunoaștere excelentă a limbii engleze (oral și scris). Candidații/-ele pot fi invitați/-te să susțină un test.

Alte cunoștințe și abilități relevante poziției:

 • cunoașterea și înțelegerea standardelor și a celor mai importante instrumente internaționale privind protecția drepturilor omului și, în special, ale copilului;
 • cunoașterea situației privind protecția copilului în Republica Moldova în general și, a fenomenului abuzului împotriva copiilor în particular;
 • cunoștințe solide de lucru cu computerul și experiență în utilizarea aplicațiilor universale de birou și a instrumentelor TIC: procesoare de text, foi de calcul, programe de pregătire a prezentărilor, email;
 • voluntariatul demonstrat în cadrul unei organizații neguvernamentale naționale sau internaționale, care implementează proiecte și programe legate de drepturile sociale, drepturile omului sau domenii conexe, va constitui un avantaj;
 • cunoașterea limbii ruse va constitui un avantaj.

Ce îți oferim noi:

 • în cazul în care vei fi selectat, vei semna un contract individual de muncă pe perioadă determinată, cu posibilitate de prelungire;
 • mentorat în perioada de adaptare;
 • posibilitatea de a participa la instruiri și la ședințe cu partenerii locali și internaționali;
 • oportunitatea de a învăța la modul practic cum se realizează managementul de proiecte, de la participarea la scrierea noilor propuneri de proiecte, până la raportarea finală pentru donatori;
 • posibilitatea de dezvoltare și creștere în cadrul organizației.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul;
 • scrisoarea de intenție, personalizată și adaptată poziției pentru care se candidează;
 • indicarea numelor și a informației de contact a două persoane de referință (dacă nu ai lucrat anterior, persoanele de referință pot fi profesorii universitari care te cunosc). Verificarea referințelor este parte integrantă a procesului de recrutare.

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa office@cnpac.md, cu specificarea „Ofițer de proiect”. Informații adiționale pot fi solicitate la adresa office@cnpac.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 3 etape:

1. la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;

2. cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu. La această etapă, candidații pot fi invitați să susțină o probă de cunoaștere a limbii engleze;

3. etapa a treia – verificarea referințelor. Această etapă este relevanță doar pentru candidații care au promovat cu succes interviul.

CNPAC încurajează aplicațiile timpurii şi își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Termen limită pentru depunerea dosarelor: 13 iunie 2023, ora 14:00.

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs. sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.