CNPAC anunță selectarea unui consultant/e sau grup de consultanți pentru elaborarea Procedurilor Operaționale Standard (SOP) în domeniul protecției copilului pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați (CPTR)Anunț pentru selectarea unui consultant/e sau grup de consultanți pentru elaborarea Procedurilor Operaționale Standard (SOP) în domeniul protecției copilului pentru centrele de plasament temporar pentru refugiați (CPTR)

Tipul contractului: Prestări servicii

Durata preconizată de prestare a serviciilor: iunie 2023 – noiembrie 2023

Context: CNPAC este o asociație non-profit cu 25 ani experiență, care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, îndreptându-și acțiunile spre informarea, sensibilizarea şi motivarea societății în vederea stopării relelor tratamente față de copii.

Începând cu februarie 2022, CNPAC, prin intermediul echipelor mobile, a oferit asistență psiho-socială copiilor refugiați din Ucraina și îngrijitorilor acestora în cadrul a 78 de CPTR din 22 de raioane ale țării. În total, au fost asistați 8434 de beneficiari unici, dintre care 4235 de copii refugiați din Ucraina.

La începutul războiului, pe scară largă din Ucraina, Guvernul Republicii Moldova a aprobat Ordinul nr. 21 din 26.02.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de plasament temporar pentru refugiați și normele de personal și cheltuieli. Acest Regulament a fost elaborat în termeni proximi ca răspuns la cererea de deschidere a CPTR, scopul său fiind de a satisface necesitățile de cazare pe termen scurt al refugiaților. Având în vedere că acesta a fost elaborat în regim de urgență, în conținutul standardelor de calitate nu s-au regăsit reglementări cu privire la protecția copilului.

La momentul actual, în cele 58 de CPTR autorizate de Agenția Națională Asistență Socială (ANAS) sunt plasați 913 de copii cu vârsta de la 0 la 18 ani (datele din 23 mai 2023) ceea ce reprezintă 37% din numărul total de refugiați cazați în CPTR din țară. Având în vedere că administratorii CPTR nu sunt familiarizați cu politicile de protecție a copiilor, constatăm că există un risc real de lezare a drepturilor copiilor, inclusiv dreptul la protecție de orice formă de violență. Astfel, se impune de a elabora și de a implementa în cadrul CPTR proceduri de protecție a copilului.

În perioada mai - decembrie 2023, CNPAC, în parteneriat cu Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR), implementează proiectul Facilitarea accesului copiilor refugiați din Ucraina la un mediu sigur de trai și educație, pentru o integrare socială sigură. În cadrul proiectului se va asigura schimbul de experiență și practici bune între actorii implicați în asistența refugiaților, inclusiv se va lucra la procedurile standard de protecție a copilului în cadrul CPTR.

Procedurile standard de protecție a copilului în cadrul CPTR reprezintă un document intern de proceduri/instrucțiuni ale CPTR care are scopul să asigure ca personalul, operațiunile și programele CPTR să nu dăuneze copiilor, prin prevenirea riscului de vătămare și abuz, dar și raportarea către autoritățile competente a cazurilor suspecte sau reale de abuz și/sau exploatare. Procedurile de protecție a copilului vor prevedea proceduri operaționale standard (SOP) pentru diferite situații de risc ce pot apărea în timpul lucrului cu persoanele refugiate.

Obiectiv:

Obiectivul activității îl formează elaborarea unor proceduri de protecție a copilului pentru CPTR, validarea și implementarea acestora în cadrul CPTR.

Descrierea sarcinii:

Consultantul/consultanta sau echipa de consultanți vor elabora proceduri de protecție a copilului pentru CPTR, care vor include, dar nu se vor limita la:

· descrierea procedurilor de recrutare ale personalului și voluntarilor - se va ține cont de importanţa protecţiei copilului față de orice formă de violență prin reducerea riscului;

· elaborarea codului de conduită - se va ține cont de identificarea conduitelor acceptabile și inacceptabile ale adulților în contactul cu copiii, fiind setate conduite acceptabile și inacceptabile în cadrul CPTR;

· descrierea acțiunilor sigure din punct de vedere al protecției copilului - se va ține cont de planificarea acțiunilor/ activităților cotidiene, dar și de durata medie și lungă, prin excluderea riscului aferent violenței;

· elaborarea instrucțiunilor de comunicare în siguranță despre și cu copiii din cadrul CPTR;

· descrierea managementului responsabilităților CPTR în domeniul protecției copilului;

· descrierea procedurilor de raportare a cazurilor suspecte de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copiilor;

Termenul de realizare și produsele livrate

Consultanța se va livra în perioada iunie - noiembrie 2023, fiind livrate următoarele produse:

· Procedura de protecție a copilului pentru CPTR - 15 august 2023;

· Participarea și prezentarea proiectului documentului în cadrul a trei ateliere de validare cu CPTR a procedurii de protecție a copiilor – octombrie 2023;

· Participarea și prezentarea Procedurii de protecție în cadrul CPTR la Masa rotundă cu actorii relevanți - noiembrie 2023.

Cerințe față de candidat:

Experiență:

· studii superioare în domeniul juridic, social sau alte domenii relevante;

· experiență de cel puțin 5 ani în domeniul drepturilor/protecției copilului;

· expriență în elaborarea politicilor instituționale de protectie a copilului sau alte documente similare;

· o bună cunoaștere a cadrului legislativ în domeniul protecției copilului de violență;

· experiență în elaborarea curriculum-urilor;

Competențe:

· Abilități analitice excelente, capacitate de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe abordate în cercetare;

· Abilități excelente de scriere, structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esența mesajului;

· Abilitatea de a lucra rapid, inclusiv în mediul online;

· O bună cunoaștere a limbii române.

Dosarul candidatului va include:

· CV-ul candidatului/ei care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă;

· Scrisoare de intenție în care se va descrie relevanța experienței candidatului pentru realizarea sarcinilor descrise în ToR;

· Oferta financiară (valuta: MDL);

· Dovada elaborării produselor similare (ex: link-uri, document atașat la mesajul de aplicare);

· Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor.

Criterii de evaluare ale dosarelor depuse:

· Studiile absolvite – 20 pct.;

· Nivelul de expertiză – 40 pct.;

· Calitatea și relevanța ofertei tehnice – 30 pct.;

· Oferta financiară – 10 pct.

Total: 100 puncte.

Modalitatea de depunere a dosarului: Dosarul va fi depus prin e-mail la adresa concurs@cnpac.md sau la sediul CNPAC – mun. Chișinău, str. Tricolorului 37/B, cu mențiunea „Aplicare – Procedura de protectie a copilului pentru CPTR”. Informații adiționale pot fi solicitate la nr. (+373) 79 900 963.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape:

· la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;

· cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

Dosarele depuse peste termen vor fi respinse. Doar candidatul selectat va fi notificat.

Termen limită de depunere a dosarelor: 25 iunie 2023, ora locală 18:00

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.