Asociația Obștească CCF Moldova anunță concurs de selectare a consultanților individuali cât și în consorțiu pentru completarea conținutului unei aplicații în format digital pe domeniul de parentingAsociația Obștească CCF Moldova anunță concurs de selectare a consultanților individuali cât și în consorțiu pentru completarea conținutului unei aplicații în format digital pe domeniul de parenting

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru selectarea consultanților individuali cât și în consorțiu pentru completarea conținutului unei aplicații în format digital pe domeniul de parenting

Informație de context  

În contextul realizării obiectivului general de asigurare a unui mediu familial de îngrijire pentru copiii separați de familie sau cu risc de separare, prioritizând cele mai vulnerabile grupuri de copii: copii cu dizabilități, copii cu probleme de sănătate, copii de vârstă fragedă, dar și alte grupuri de copii.

Pentru a oferi acces unui număr mai mare de părinți/îngrijitori la resursele informaționale, echipa proiectului HOPE dezvoltă o aplicație web de parenting cu conținut axat pe educarea familiilor și părinților/îngrijitorilor în domeniul dezvoltării copiilor, prin utilizarea metodelor pozitive de disciplinare pentru a reduce riscul de violență asupra copilului/copiilor. Totodată, aplicația web va conține resurse informaționale cu referire la copiii de toate vârstele, cu accent pe vârsta fragedă, perioada în care dezvoltarea creierului determină sănătatea fizică, psiho-emoțională și comportamentul de-a lungul vieții.

CCF Moldova solicită oferte pentru contractarea serviciilor  de consultanță în domeniul elaborării conținuturilor privind consolidarea abilităților parentale în format digital. Pot participa atât consultanți individuali cât și în consorțiu.

Proiectul HOPE - Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova – are ca scop promovarea și apărarea drepturilor copiilor din Republica Moldova. Lucrăm cu copiii, tinerii, părinții, îngrijitorii, asistenții parentali, asistenții sociali, profesorii, antreprenorii, autoritățile locale și centrale, precum și comunitatea în ceea ce privește măsurile de prevenire a violenței împotriva copilului. Proiectul se axează pe trei domenii:

  • Justiția juvenilă: susținem reintegrarea și incluziunea copiilor și tinerilor în conflict cu legea prin suport individual și formare profesională.
  • Asistența parentală specializată: susținem familiile cu copii expuse riscului, consolidăm capacitatea asistenților parentali prin instruiri și instrumente relevante și facem lobby pentru aprobarea unor ghiduri specializate de asistență parentală.
  • Educație în mediul rural: lucrăm cu copiii, părinții și profesorii din școlile rurale pentru prevenirea violenței împotriva copilului.

Activitățile noastre se desfășoară în municipiul Chișinău și în raioanele Nisporeni, Strășeni, Anenii Noi și Cimișlia.

Proiectul este implementat de către Caritas Austria prin intermediul partenerilor săi din Moldova: CCF Moldova, Regina Pacis și Diaconia și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

Servicii solicitate

Tipul de contract

Contract de prestare servicii pe durată determinată


Obiectivul contractului

Elaborare de informații, evaluare și monitorizare a materialelor postate și colectarea feedback-ului de la beneficiarii aplicației

Numărul de zile

Maxim 30 zile de consultanță

Durata contractului

Mai-Decembrie 2023

Termen limită pentru aplicare

26 aprilie 2023

Livrabile:

  1. O aplicație web de parenting dezvoltată și operațională, prin intermediul căreia se va promova informații/resurse cu privire la dezvoltarea și educația copiilor;
  2. Servicii de asistență - prestatorul va elabora conținuturi și va oferi asistență beneficiarilor aplicației web și va adapta cerințele și conținuturile acesteia în conformitate cu nevoile identificate în procesul de pilotare;

Cerințe pentru candidat / candidați:

Experiență relevantă în domeniul parenting-ului: experiență relevantă în furnizarea de resurse și conținuturi informative pentru părinți/îngrijitori, o înțelegere profundă a nevoilor părinților pentru a oferi soluții practice la problemele cu care aceștia se confruntă.

Competențe de comunicare: experții selectați vor demonstra competențe excelente de comunicare, atât în scris, cât și în vorbire. Ar trebui să fie capabili să prezinte informații complexe într-un mod ușor de înțeles și accesibil pentru toți părinții.

Cunoștințe tehnologice: să fie capabili să utilizeze platforma de parenting în mod eficient și să poată crea conținuturi atractive și interactive pentru părinți.

Flexibilitate și adaptabilitate: să fie capabili să lucreze într-un mediu dinamic și să se adapteze la schimbările tehnologice și la nevoile părinților.

Experiență în furnizarea de resurse informative și conținuturi pentru diverse grupuri de vârstă ale copiilor: Pentru a asigura că resursele informative și conținuturile create sunt relevante pentru diverse grupuri de vârstă, experții ar trebui să aibă experiență în furnizarea de resurse informative și conținuturi pentru copii și adolescenți, precum și pentru părinți și îngrijitori. Ar trebui să aibă o înțelegere profundă a nevoilor specifice ale fiecărui grup de vârstă și să poată furniza resurse informative și conținuturi relevante pentru fiecare grup în parte.

Dispoziții finale: 

  • Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili.  
  • CCF Moldova se ghidează de o politică de protecție a copilului și de politica privind prevenirea exploatării și abuzului sexual; consultantul va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.  
  • Candidații interesați pot trimite CV-ul, oferta tehnicăși oferta financiară, în carese va prezenta costul total al activităților menționate în livrabile, specificând prețul unitar fără TVA, în LEI .  
  • Dosarul/dosarele se vor expedia la adresa de email: marginean@ccfmoldova.org, până la data de 26 aprilie 2023, cu titlul emailului ”Platforma parenting
  • Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

Vă mulțumim anticipat pentru interesul pentru colaborare.