Angajare - Psihopedagogi pentru copii cu dizabilități din Casa ComunitarăDirecţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de psihopedagog din cadrul Serviciului social Casa Comunitară pentru copii cu dizabilităţi.

 

Denumirea funcţiei: Psihopedagog

   Scopul general al funcţiei:

Psihopedagogul este responsabil pentru prestarea serviciilor sociale, pedagogice şi psihopedagogice beneficiarilor Serviciului.

   Atribuţiile de serviciu:

  1. asigurarea asistenţei psihopedagogice conform necesităţilor de dezvoltare a copiilor cu necesităţi speciale;
  2. participarea la realizarea planului de activitate, la desfăşurarea activităţilor consultative în cadrul Serviciului;
  3. organizarea activităţilor individuale şi în grup cu beneficiarii Serviciului;
  4. raportarea periodic directorului Serviciului conform specificului activităţii despre rezultatele activităţii profesionale.

   Cerinţe pentru participare la concurs:

   Studii: superioare în domeniul psihopedagogiei speciale;

   Experienţă profesională: preferabil minim 3 ani de experienţă în domeniu

   Cunoştinţe: cunoaşterea legităţilor de dezvoltare a copiilor în general şi a copiilor cu cerinţe educative speciale în particular, cunoaşterea limbii de stat, limbile oficiale (după caz) de comunicare interetnice vorbite în teritoriu.

   Abilităţi: de planificare şi organizare a activităţii profesionale; de comunicare; negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilităţi PC (Windows,Word) gândire critică, deductivă.

   Atitudini/comportamente: toleranţă şi respect faţă de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendinţă spre perfecţionare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de cetăţeni şi colegii de serviciu.

Modalitatea de depunere a documentelor:

Prin email sau personal. Date de contact: mun. Chişinău str. A. Vlăhuţă, nr. 3, telefon: (022) 22-60-98,  CV-ul va fi expediat pe adresa electronică dmpdcchisinau@mail.ru, cu menţiunea funcţiei vacante solicitate al Serviciului social Casa Comunitară pentru copii cu dizabilităţi.