Asociația Obștească CCF Moldova anunță termen extins la concurs de selectare unui sociologTEMENI DE REFERINȚĂ

pentru contractarea serviciilor  de consultanță

în vederea elaborării Termenilor de referință pentru realizarea unei cercetări de tip baseline și endline

Informație de context:

In perioada martie 2023 – iulie 2025, CCF Moldova implementează  proiectului Participam acum! - Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova” în colaborare cu MEC si ANACEC si în parteneriat cu ChildFund Germania, cu suportul financiar al BMZ - Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova

In cadrul proiectului participă 18 școli din 6 raioane selectate în parteneriat cu MEC și CRAP având grup ținta circa 180 de copii cu dizabilități, 70 de părinți ai copiilor cu dizabilități, specialiști din domeniul educației inclusive, manageri școlari si profesori. Școlile au fost selectate în urma unui concurs la care au participat 140 școli din 28 raioane.

Una dintre acțiunile proiectului este realizarea unei cercetări (inițială, de tip baseline si finală, de tip endline) referitor la opinia părinților copiilor și tinerilor cu dizabilități din școlile-pilot și școlile de control față de incluziunea copiilor în sistemul educațional din Republica Moldova cu scopul de a promova atitudinile pozitive și de a contracara stereotipurile și prejudecățile în societate. Cercetarea va colecta date cu privire la înțelegerea și atitudinea față de educația copiilor cu dizabilități din școlile comunitare, cauzele unor astfel de atitudini, principalele temeri și preocupări.

Atitudinile și opiniile respondenților vor fi luate în considerare la elaborarea unei campanii de sensibilizare realizată atât la nivel local cât și la nivel național.

Vor fi documentate principalele canale de comunicare care vor fi folosite pentru a influența pozitiv opinia și atitudinea părinților și formularea și transmiterea mesajelor de conștientizare.

CCF Moldova anunță concurs pentru selectarea unui sociolog pentru elaborarea Termenilor de referință in vederea selectării unei companii/consorțiu pentru realizarea studiului privind atitudinea părinților față de incluziunea educațională a copiilor cu cerințe educaționale speciale din perspectiva sensibilizării, informării și creșterii conștientizării dreptului fiecărui copil la incluziune socială și educațională.

Sondajul baseline va fi efectuat în primul an de proiect (estimativ noiembrie-decembrie 2023) și va oferi informații despre situația inițială. Părinții copiilor și tinerilor din cele 18 școli pilot vor ajuta la înțelegerea rezervelor societății  cu privire la educarea copiilor/tinerilor cu dizabilități în școlile din comunitate, motivele acestora, principalele temeri și preocupări, mesajele potențiale de sensibilizare și canalele-cheie de comunicare  pentru a influența atitudinea părinților și a întregii societăți.

În ultimul an al proiectului (estimativ aprilie-mai 2025), va fi utiliza aceeași metodologie pentru a colecta date finale privind atitudinile părinților față de educația incluzivă și dreptul copiilor/tinerilor cu dizabilități la educație în școlile din comunitate.

Produse/livrabile:

Termeni de referință elaborați

Cerinte pentru candidat:

  • Studii superioare în domeniul sociologiei sau domenii conexe;
  • Experiență în managementul cercetărilor în domeniu social/educațional de cel puțin 10 ani;
  • Abilități de analiză cantitativă și calitativă a datelor;
  • Abilități de raportare;
  • Abilități de comunicare.
  • Experiență de realizare a evaluărilor cu participarea copiilor, cunoașterea și aplicarea procedurilor și cerințelor etice și de protecție a copilului;

Modalitatea de colaborare cu echipa CCF Moldova

Serviciile de consultanță vor fi ghidate și monitorizate de Lorina Ghitu, manager program CCF Moldova.

Perioada de contractare a serviciilor de consultanță

Perioada de prestare a serviciilor de consultanță este 3 Zile. 

Candidații interesați pot trimite până la data 16 octombrie  CV-ul, însoțit de scrisoarea de intenție, oferta tehnică și financiară, precum si exemple de studii efectuate în acest domeniu  la adresa de e-mail: lorina.ghitu@ccfmoldova.org sau diana.panainte@ccfmoldova.org

Organizația CCF Moldova își rezervă dreptul de a testa competențele declarate de către candidați.

Doar candidatii selectati vor fi invitati la interviu.

CCF Moldova este semnatară a Politicii de Protecție a Copilului și Politicii de Prevenire a Exploatării și Abuzului Sexual și declară toleranță zero față de orice formă de violență.

Angajații CCF Moldova vor semna ambele politici și își vor asuma angajamentul de respectare a acestora.

Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon: 069931164 (Diana Panainte)