Anunț apelul de selecție a unui formator/formatoare pentru organizarea a trei zile de instruire online în domeniul transformării digitale și al consilierii în carieră digitalăAnunț apelul de selecție a unui formator/formatoare pentru organizarea a trei zile de instruire online în domeniul transformării digitale și al consilierii în carieră digitală

 

 

 

TERMEN EXSTINS!

 

Despre Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MIlleniuM” 

Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” este o asociaţie obştească care din 18 decembrie 2000, activează în scopul promovării educației non-formale de calitate și alcurului de tineret din Republica Moldova.

A.O Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MIlleniuM” anunță apelul de selecție a unui formator pentru organizarea a trei zile de instruire online pentru consilierii în carieră din Agenția de Stat pentru Ocuparea Forței de Muncă și organizațiile de tineret care lucrează cu tinerii, inclusiv tinerii dezavantajați, pentru a-i forma în domeniul transformării digitale și al consilierii în carieră digitală.

Instruirea este organizată în cadrul în cadrul proiectului "Îmbunătățirea competențelor digitale și a abilităților de gestionare a carierei pentru tinerii dezavantajați din Georgia, Armenia și Moldova", cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului EU4Youth, implementat de Caritas Cehia, Coaliția pentru Viață Independentă, Agate și Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM".


În acest scop, se organizează apelul de selecție a unui formator/formatore:

 • Formator/formatoare pentru training online de trei zile - furnizarea de expertiză în domeniul consilierii în carieră pentru sectorul digital și implicarea în calitate de formator în pregătirea, facilitarea, implementarea și evaluarea activităților desfășurate în cadrul trainingului, inclusiv oferirea de suport în procesul de implementare a activităților de către participanți la training.  

 

Obiective și acoperire regională

Trainingul este organizat cu scopul de a capacita 25 consilierii în carieră din Cahul, Chișinău și Ungheni cu informații și instrumente actuale pentru a oferi suport în alegerea unei cariere digitale în rândurile tinerilor, inclusiv tineri NEET și tineri cu necesități  speciale care sunt în căutarea unui loc de muncă. 

În urma instruirii, beneficiarii instruiți:

 • Vor realizarea consultații individuale și de grup privind cariera digitală, utilizând ghidul de consiliere în carieră digitală, 
 • Vor oferi servicii de sprijin pentru ocuparea forței de muncă bazate pe necesități
 • Vor stabili nivelul lor de calificare digitală, competențele și preferințele lor în materie de locuri de muncă; 
 • Vor colecta informații despre posturile vacante și posturile disponibile cu normă întreagă/cu jumătate de normă/stagiu în cadrul organizațiilor care activează în sectorul digital și vor analiza cerințele specifice ale angajatorilor; 
 • Vor facilita legătură tinerii dezavantajați aflați în căutarea unui loc de muncă cu potențialii angajatori; 
 • Vor identifica oportunități de formare a competențelor digitale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;

 

Methodologia

În calitate de suport pentru pregătirea trainingului se va utiliza Ghidul de consiliere în carieră digitale elaborat de către partenerii proiectului, precum și rezultatele de evaluare a necesităților identificate în urma realizării a focus grupurilor în fiecare regiune. În strînsă colaborare cu echipa de implementare a proiectului, trainerul va dezvolta un Ghid Practic care să sprijine activitatea ulterioară a participanților. 

Structura trainingului și a Ghidului Practic dezvoltat, va conține următoarea structură 

 1. Transformările digitale la nivel global
 2. Transformările digitale pentru Moldova
 3. Profesiile digitale - clarificarea aspectelor legate de diferite cariere digitale
 4. Analiza cunoștințelor și competențelor necesare pentru diferite cariere digitale
 5. Carierele digitale în Moldova  - aspecte importante ale pieții muncii 
 6. Oportunitățile de dezvoltare în domeniul IT (global și local, online și offline)
 7. Dezvoltarea pe tot parcursul vieții și importanța acesteia pentru carierele digitale. 
 8. Oportunitățile de angajare locale
 9. Dezvoltarea abilităților de freelancing și start-up digital și inovativ 
 10. Ciclul de consiliere în carieră (planificarea întâlnirilor, dezvoltarea unui plan de carieră, evaluarea competențelor, planul de dezvoltare a competențelor, elaborarea portofoliului, pregătirea emoțională etc) 
 11. Mentoring în carieră 
 12. Oportunități de carieră în domeniul digital 

Temele indicate sunt minimale, oferta dvs poate să conțină o structură mai largă. 

Rezultate așteptate de formator 

Formatorul trebuie să ofere expertiză educațională și să se angajeze ca facilitator în pregătirea Ghidului practic, precum și în pregătirea, facilitarea, implementarea și evaluarea activităților desfășurate în timpul trainingului.

Se așteaptă următoarele rezultate:

  • Realizarea agendei trainingului online 3 zile
 • Dezvoltarea Ghidului Practic care să sprijine activitatea consilierilor în carieră 
 • Facilitarea sesiunilor în decursul a 3 zile de instruire;
 • Oferirea de consiliere tehnică și sprijin participanților în timpul activităților;

Durata și perioada de implementare

Trainerul/facilitatorul este implicat în total pentru 7 zile de activitate, care vor include timpul necesar pentru dezvoltarea Ghidului practic, și livrarea a 3 zile de training online. Termenul maxim de implementare este 22 aprilie, 2024. Ghidul practic este necesar de a fi dezvoltat înaintea livrării trainingului. 

Cerințe:

 • Studii superioare; 
 • Experiență anterioară în servicii de consiliere în carieră și/sau recrutări, inclusiv în sectorul IT va reprezenta un avantaj
 • Experiență în facilitarea trainingurilor și workshop-urilor de ghidare în carieră, recrutare,
 • Cunoștințe în domeniul carierelor digitale, pieții muncii în sectorul IT
 • Cunoștințe în domeniul serviciilor educaționale în domeniul IT 
 • Abilități excelente de comunicare în limba maternă

Procesul de aplicare

Persoanele interesate vor aplica următoarele documente:

 • CVul trainerului în care se va menționa experiența relevantă 
 • Draftul agendei trainingului de 3 zile
 • Draftul ghidului practic 
 • Oferta financiară  

Termen de aplicare

Toate persoanele interesate vor expedia documentele menționate mai sus nu mai tîrziu de data de 7 aprilie, 2024 la adresa info@millenium.md cu mențiunea “Formator - online training, EU4Youth Lot 1”

Procesul de evaluare și selectare 

Procesul de selecție a formatorului/formatoarei se va baza pe setul de criterii elaborate de Comitetul de evaluare MilleniuM pentru evaluarea propunerilor. Comitetul de evaluare va selecta oferta cu cel celui mai bun raport experiență-calitate-preț comparat.