Termen extins repetat: Cerere de ofertă: selectarea unei persoane juridice sau a unei asocieri de persoane juridice care va elabora Sistemul Informațional „Registrul Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat ” (SIRPPAPS)Termen extins repetat: Cerere de ofertă: selectarea unei persoane juridice sau a unei asocieri de persoane juridice care va elabora Sistemul Informațional „Registrul Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat ” (SIRPPAPS)

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță extinderea repetată a termenului privind depunerea dosarelor de participare în cadrul concursului pentru identificarea unei persoane juridice sau asocieri de persoane juridice care va elabora Sistemul Informațional „Registrul Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat”. Soluția informatică va îmbina funcționalitățile stabilite în Hotărârea Guvernului (HG) nr.851/2023 pentru aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Registrul Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat” și a Regulamentului resursei informaționale formate de Sistemul Informațional „Registrul Patrimoniului Public și Administrării Proprietății de Stat” (în continuare – HG nr.851/2023).

Având în vedere cele menționate mai sus, Expert-Grup invită companiile interesate, cu experiență în elaborarea soluțiilor IT în domeniul dezvoltării și implementării sistemelor informatice, să depună ofertele pentru realizarea următoarelor activități:

  •  Analiza și proiectarea SI RPPAPS;
  • Configurarea SI RPPAPS ;
  • Implementarea și Testarea SI RPPAPS;
  • Migrarea datelor în SI RPPAPS;
  • Lansarea în Producție a SI RPPAPS;
  • Documentarea SI RPPAPS (inclusiv elaborarea proiectului de HG privind modificarea HG nr.851/2023) ;
  • Instruirea utilizatorilor;
  • Garanție și mentenanță adaptivă, corectivă și statică.

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Creșterea eficienței sectorului întreprinderilor cu capital de stat – etapa patru”, finanțat de Fundația Soros Moldova și implementat de către Centrul Analitic Expert-Grup. Proiectul este implementat în perioada decembrie 2022 – decembrie 2024.

Pentru întrebări referitoare la caietul de sarcini și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Iulia Sîrghi-Zolotco, directoare serviciu administrativ, financiar și comunicare Expert-Grup, prin e-mail: iulia@expert-grup.org.

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 10 ianuarie 2024, ora 19:00. Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului în cadrul compartimentului: 2023. SI RPPAPS _Întrebări/Răspunsuri (www.expert-grup.org).

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost extins repetat până la data de 29.02.2024, ora 19.00.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la următoarea adresă: procurari@expert-grup.org. Dosarele incomplete sau depuse prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.

Toate detaliile, anexele privind procedura de depunere a dosarelor sunt disponibile pe link-ul alăturat: 📌 https://bit.ly/3UGje0I