Cerere de ofertă: elaborarea documentației de proiect în vederea izolării termice a blocului de locuit situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr. 3Acover

 

 

Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concurs pentru identificarea companiei pentru prestarea serviciilor de elaborare a documentației de proiect pentru izolarea termică a blocului de locuit situat în mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, nr.3A în corespundere cu caietul de sarcini anexat.

Pentru participare la concurs, ofertanții vor transmite următoarele:

1. Oferta tehnică care va cuprinde:

  • Propunerea tehnică care va include abordarea metodologică a companiei precum și planul de acțiuni propus;
  • Documente ce atestă întrunirea cerințelor legale și certificatele necesare valabile pentru efectuarea lucrărilor de proiectare respective;
  • Informație confirmativă care să demonstreze documentar capacitatea/abilitățile și experiența de a efectua astfel de servicii;
  • Lista și descrierea obiectelor similare finisate precum și copii de pe contracte cu realizarea proiectelor similare;
  • Lista clienților relevanți cu care a cooperat compania în ultimii 3 ani cu datele de contact ale persoanelor de referință din cadrul acestor instituții;
  • CV-urile membrilor echipei care vor fi responsabili de executarea caietului de sarcini;
  • Certificatele de atestare a specialiștilor: architect, constructor, divizier, alți specialiști dacă deține;
  • Extrasul din registru emis cel mult acum 12 luni;
  • Rulaj bancar pentru ultimele 12 luni (noiembrie 2022 – octombrie 2023);
  • Bilanțul contabil și raportul de profit și pierdere pentru anul încheiat la 31.12.2022;

2. Oferta financiară care va fi depusă în MDL la cota TVA standard. 

Oferta tehnică și oferta financiară vor fi trimise într-un singur email la procurari@expert-grup.org până la data de 20 noiembrie 2023, ora 19.00. 

Persoana de contact: Iulia Sîrghi-Zolotco, email: iulia@expert-grup.org, tel: 79 033 684.

🎯Accesați caietul de sarcini pe link: https://bit.ly/3SxFE2W