Cerere de ofertă: Selectarea unei companii care va realiza acțiuni de comunicare publică pentru asigurarea vizibilității „Forumului EUROSFAT 2023”Cerere de ofertă: Selectarea unei companii care va realiza acțiuni de comunicare publică pentru asigurarea vizibilității „Forumului EUROSFAT 2023

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru identificarea unei persoane juridice care va fi responsabilă de organizarea logistică și comunicarea publică în vederea organizării Forumului EUROSFAT 2023: Uniunea Europeană și noi orizonturi. 

Forumul EUROSFAT 2023 propune un concept unic pentru un dialog deschis pe axa Belgia - România – Republica Moldova, un exercițiu strategic pentru sectorul public, privat, societatea civilă și mediul acadmic pro-european. Formatul unic permite definirea direcțiilor strategice pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, prin dezbateri și dialoguri pe teme cheie pentru realizarea reformelor necesare pentru aderare și conservarea şi aprofundarea valorilor europene. 

Având în vedere cele menționate mai sus, Expert-Grup invită companiile interesate cu experiență în desfășurarea evenimentelor similare, să depună ofertele pentru realizarea următoarelor activități: 

  1. Pregătirea evenimentului (promovarea evenimentului, aranjamentele logistice necesare);
  2. Desfășurarea Forumului EUROSFAT la Chișinău pe durata unei zile și realizarea a unei serii de dezbateri pe mai multe teme de discuție (agenda preliminara a evenimentului este anexată). Evenimentul se va desfășura în limba română cu asigurarea traducerii sincrone în limba engleză. Va fi asigurată și transmisiunea online. Publicul țintă a participanților în sală va fi de circa 100 de persoane. Unii vorbitori vor fi online (Zoom);
  3. Activități de promovare post-eveniment cu durata de o lună. În acest sens, va fi elaborat și publicat comunicatului de presă, vor fi distribuite pozele de la eveniment, vor fi elaborate postări pentru social media despre principalele mesaje lansate în cadrul evenimentului (carduri pentru rețele sociale), precum și va fi inițiate discuții cu presa pentru eventuale interviuri sau emisiuni TV/ radio;
  4. Comunicarea în vederea pregătirii și desfășurării a 3 evenimente locale în formatul Eurosfat dialogues: Ungheni, Comrat și Bălți. Acestea vor fi organizate imediat după evenimentul din Chișinău și vor avea drept scop discutarea concluziilor de la evenimentul din Chisinau cu reprezentanți ai societății civile, autoritățile publice locale, oamenii de afaceri și lideri de opinie la nivel local, dar și discutarea despre procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Procesul de pregătire va include colectarea confirmărilor, activități de promovare înainte de eveniment și aranjamentele logistice necesare;
  5. Activități de promovare post-evenimente regionale. La fel ca și în cazul evenimentului de la Chișinău, evenimentele locale vor fi promovate după încheierea acestora, fapt ce va implica elaborarea și publicarea comunicatelor de presă, distribuirea pozelor de la evenimente, elaborarea unor postări pe social media despre principalele mesaje lansate în cadrul evenimentelor, precum și invitarea presei pentru eventuale interviuri sau emisiuni TV/ radio.

Activitatea face parte din cadrul proiectului „Organizarea Forumului EUROSFAT 2023 în Republica Moldova”, finanțat de Fundația Soros Moldova și implementat de către Centrul Analitic Expert-Grup. Proiectul este implementat în perioada septembrie – noiembrie 2023.

❗Toate detaliile privind depunerea dosarului sunt disponibile pe următorul link: 

bit.ly/3LpVs3z