Anenii Noi: Cinci biblioteci vor fi echipate cu resurse informaționaleAsociația Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM)   în parteneriat cu Libraries without Borders / Bibliotheque sans Frontieres (BSF)anunță rezultatele apelului de grant lansat în cadrul proiectului „Reducerea vulnerabilității la riscurile de dezastre și consolidarea rezilienței socio-economice în Moldova”  în parteneriat cu Libraries without Borders / Bibliotheque sans Frontieres (BSF).

Proiectul „ Reducerea Vulnerabilității la Riscurile de Dezastre și întărirea rezilienței socio-economice în Moldova”, implementat de consorțiul STRIVE: ACTED, IMPACT și BSF, își propune să consolideze reziliența comunităților față de eventuale dezastre naturale (incendii, alunecări de teren, inundații etc.) și cauzate de om (discriminare, violenţă, inechitate socială etc.) din raionul Anenii Noi. Prin activitățile propuse, proiectul va contribui la creșterea capacității societății de a preveni și a minimaliza impactul potențialelor dezastre naturale și umane.

În acest context  5 biblioteci publice din raionul Anenii Noi vor beneficia de echipament și resurse informaționale pentru deschiderea unui HUB – ul rezilienței. Concursul a fost desfășurat în perioada 20 ianuarie – 5 februarie 2024.

În procesul de selecție, drept criterii, s-a luat în considerare și impactul inițiativelor propuse, gradul sporit al riscurilor din localități (pericole naturale), numărul utilizatorilor bibliotecii, dar și acoperirea zonală a întregului raion.

Ținând cont de obiectivul strategic al consorțiului STRIVE și de rolul Hub – ului rezilienței în cadrul proiectului, au fost selectate propunerile de proiect ale următoarelor biblioteci:

  1. Biblioteca Publică Raională din Anenii Noi;
  2. Biblioteca Publică Geamana.
  3. Biblioteca Publică Gura Bîcului;
  4. Biblioteca Publică Șerpeni;
  5. Biblioteca Publică Varnița.

Elena PINTILEI, președinta ABRM menționează “În cadrul parteneriatului cu BSF, ABRM intermediază legătura cu membrii săi din raionul Aneni Noi, susține dezvoltarea continua a bibliotecilor și bibliotecarii în demersul lor de a–și îmbunătăți competențele profesionale necesare pentru a contribui la crearea unei societăți alfabetizate, informative, participative și incluzive.”

Normand LEVESQUE, coordonator de programe la BSF Moldova declară “Hub – ul rezilienței va fi un spațiu de informare și învățare deschis, accesibil, non-formal, dotat cu resurse informaționale și echipamente tehnice, unde se vor promova/furniza informații și vor organiza activități, având ca scop creșterea coeziunii sociale și a incluziunii socio-economice la nivel local, iar bibliotecarii vor beneficia de activități educaționale pentru a–și consolida competențele profesionale ”

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova susține oportunitățile de dezvoltare pentru membrii săi.   

Introduceti descrierea imaginii

Articol adaugat de: Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova
Alte articole de la acest autor: