Oamenii sunt încurajați să direcționeze 2% din impozitul pe venit pentru prânzuri calde persoanelor nevoiașe din asistența Fundației Regina PacisOamenii sunt încurajați să direcționeze 2% din impozitul pe venit pentru prânzuri calde persoanelor nevoiașe din asistența Fundației Regina Pacis

Orice angajat din R. Moldova, persoană fizică, poate direcționa 2% din impozitul pe venit către organizații neguvernamentale. Una dintre organizațiile care poate beneficia de ajutor este Fundația „Regina Pacis”, care, din anul 2001 are drept prioritate misiunea de a acorda ajutor persoanelor social vulnerabile.

Fundația „Regina Pacis” este o organizație de binefacere care se regăsește în lista beneficiarilor acestui mecanism, iar din fondurile acumulate ca urmare a direcționării celor 2% din impozitul pe venit organizația pregătește și distribuie prânzuri calde vârstnicilor și copiilor aflați în dificultate.

 „Indiferent de statutul său social, nimeni nu trebuie să îndure foame!”

Peste 200 de persoane, precum vârstnicii cu venituri mici, persoanele cu dizabilități, copiii rămași fără îngrijire părintească sau cei din familii social vulnerabile, beneficiază zilnic de un prânz gratuit în cadrul cantinelor sociale ale Fundației „Regina Pacis”. Conform estimărilor realizate de către organizație, de la inițierea acestui proiect au fost distribuite peste 1 milion de mese calde persoanelor aflate în dificultate.

Ilie Zabica, directorul Fundației, apreciază misiunea organizației ca fiind un sprijin pentru beneficiarii săi. „Indiferent de statutul său social, nimeni nu trebuie să îndure foame!”, susține directorul Fundației „Regina Pacis”. Ilie Zabica precizează că, prin acest mecanism de distribuire a 2% din impozitul pe venit, fiecare persoană fizică, angajată, poate ajuta Fundația, fără mari eforturi. 

Cum funcționează mecanismul de distribuire a celor 2% din impozitul pe venit?

Începând cu anul 2017, orice contribuabil, care este persoană fizică, poate direcționa 2% din impozitul pe venit pentru anul precedent, pentru diverse organizații neguvernamentale. Această sumă nu reprezintă o sponsorizare sau o donație, fiind doar o parte din impozitul pe venit aferent anului fiscal. Ea poate fi direcționată, absolut gratuit, către o organizație neguvernamentală sau o fundație de caritate, așa cum este Fundația „Regina Pacis”.

Adelina Sochircă, consultanta pe comunicare, explică pe scurt, mecanismul de direcționare a impozitului pe venit. „Fiecare angajat are trecut în contractul său de muncă un salariu brut, dar primește în cont o sumă mai mică care reprezintă salariul net. Diferența de bani este încasată de stat și reprezintă taxe și impozite, printre care și impozitul pe venit. Astfel, completând formularul, tu îi transmiți administrației fiscale modul în care vrei să fie cheltuiți 2% din impozitul pe venit pe care îl plătești statului”.

Care este procedura propriu-zisă de direcționare și cine o poate face?

Orice persoană cu domiciliul în Republica Moldova, care în anul fiscal anterior a realizat venituri din salarii sau din alte surse, cum ar fi cele comerciale, profesii libere (freelance), drepturi de proprietate intelectuală etc., și nu are obligații restante de plată la impozitul pe venit, poate direcționa 2% din impozitul său pe venit.

Pașii de realizare a procedurii de direcționare a impozitului pe venit sunt următorii:

1. De a completa „Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit” (care poate fi identificată ca Formular CET 18). În cazul în care sunteți posesorul semnăturii electronice, o puteți realiza în format electronic, în baza „Informației privind veniturile calculate și impozitul pe venit în anul 2022;

2. De a introduce pe pagina 4, în secțiunea „Desemnarea procentuală”, Codul fiscal al Fundației Regina Pacis – 1015620000999;

3. De a prezenta, până la finele lunii aprilie, Declarația pe venit la Serviciu Fiscal de Stat.

În cazul în care aveți întrebări sau neclarități cu privire la desemnarea celor 2% din impozitul pe venit către Fundația Regina Pacis, ne puteți contacta la numărul de telefon 022 235 511 sau la adresa de email: chisinau@reginapacis.org.

Cantina Socială a Fundației Regina Pacis a fost deschisă în anul 2011, iar de atunci, 5 zile pe săptămână, în jur de 200 de persoane vârstnice și copiii rămași fără îngrijire părintească vin după o masă caldă gratuită și pachete cu produse alimentare. Activitatea cantinei sociale este susținută în totalitate din donațiile partenerilor externi, ale persoanelor fizice și agenților economici.