De cincisprezece ani, organizația internațională People in Need, fondată în Republica Cehă, contribuie la dezvoltarea Republicii MoldovaPatru sectoare cheie pentru Republica Moldova – agricultura ecologică, incluziunea socială a adulților cu dizabilități psihosociale, consolidarea societății civile și promovarea drepturilor omului – au cunoscut o evoluție constantă în ultimii ani. Cu suportul organizației internaționale neguvernamentale People in Need, care în anul 2018 împlinește 15 ani de activitate în țara noastră, fiecare dintre aceste sectoare s-a dezvoltat datorită schimbului de experiență cu Republica Cehă.

Pornind de la potențialul pe care îl are fiecare sector, echipa People in Need Moldova aduce viziuni și practici noi, care pun în valoare oamenii și comunitățile. În sectorul agriculturii ecologice, organizația a contribuit la ajustarea legislației și a politicilor care reglementează creșterea produselor în sistem ecologic. Peste 660 de fermieri au învățat despre principiile, utilajele și tehnologiile specifice agriculturii ecologice, dar și despre procedura de obținere a certificatului ecologic, participând la diverse instruiri și vizite de studiu peste hotarele țării.

People in Need Moldova a susținut crearea Asociației de profil a producătorilor ecologici din țară, pentru a promova consumul de produse ecologice pe piața internă. Împreună cu partenerii cehi și olandezi din mediul privat, organizația încurajează oportunitățile de export a produselor ecologice crescute în Republica Moldova. De când People in Need susține sectorul agriculturii ecologice, 55 de producători de cereale, care prelucrează o suprafață totală de 7.000 de hectare, dețin certificat ecologic sau sunt în perioada de conversie.

PIN agricultura ecologica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practicile pozitive din Republica Cehă privind procesul de dezinstituționalizare și incluziune socială a adulților cu dizabilități psihosociale au fost promovate de organizația internațională în țara noastră. Echipa People in Need Moldova a oferit sprijin în procesul de transformare a patru instituții rezidențiale cu profil psihoneurologic pentru adulți din localitățile Bădiceni, Brânzeni, Cocieri și municipiul Bălți, în concordanță cu reformele inițiate în sistemul rezidențial de îngrijire.

Împreună cu administrația instituțiilor rezidențiale și autoritățile publice centrale și locale, People in Need Moldova a creat și pilotat serviciul social „Locuință protejată” pentru persoanele cu dizabilități, care au părăsit sistemul rezidențial și acum trăiesc în comunități. Mai mult, organizația a creat patru hărți sociale a serviciilor existente în raioanele Dubăsari, Edineț, Soroca și municipiul Bălți, și a elaborat Strategia de incluziune socială pentru anii 2018-2021 pentru fiecare dintre aceste patru regiuni.

Pentru a consolida societatea civilă și a spori activismul civic în rândul tinerilor, People in Need Moldova a promovat filmul documentar drept inovație în sistemul național de învățământ. Odată cu aprobarea Curriculumului disciplinei opționale „Educație prin film”, peste 350 de profesori au fost instruiți, în baza metodologiei cehe, cum să dezvolte spiritul critic la elevi folosind filme documentare despre fenomene precum sărăcia, discriminarea, migrația sau încălcarea drepturilor omului. Mai mult de 5.000 de elevi au ales obiectul opțional „Educație prin film” în peste 200 de școli, iar cei mai activi tineri au creat cluburi de film.

PIN educatie prin film

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

People in Need Moldova a susținut inițiativele locale ale tinerilor, oferind 18 granturi mici pentru realizarea proiectelor care au mobilizat oamenii să se implice în viața comunităților lor. Împreună cu parteneri naționali, organizația a promovat crearea a două grupuri de acțiune locală în raioanele Strășeni și Anenii Noi. Astfel, a fost încurajată dezvoltarea rurală și colaborarea dintre administrația publică locală, sectorul privat și organizațiile societății civile.

În regiunea transnistreană, People in Need a fost una dintre primele organizații internaționale care a lucrat direct cu societatea civilă pentru a promova drepturile omului. Cu susținerea echipei People in Need Moldova, a fost creată o rețea de Centre de informare la Tiraspol, Dubăsari și Râbnița. Centrele oferă asistență juridică gratuită și suport informațional cetățenilor și grupurilor de inițiativă sau asociațiilor obștești.

Organizația a pus accent pe educarea tinerei generații în spiritul respectării drepturilor omului, creând trei Cluburi cetățenești #19 (numărul 19 se referă la Articolul 19 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care prevede dreptul la libertatea opiniilor și exprimării). Cluburile cetățenești organizează proiecții de filme documentare, expoziții, discuții publice și dezbateri pentru a spori nivelul de educație civică și implicare în societate. People in Need Moldova susține singurul festival de film documentar din regiunea transnistreană, Chesnok, ajuns în acest an la cea de-a treia ediție.

Silvia Bicenco, director al People in Need Moldova, subliniază: „Aniversarea celor cincisprezece ani de activitate a organizației People in Need în țara noastră reprezintă momentul potrivit de a reflecta asupra rezultatelor obținute. Ne bucurăm de fiecare istorie de succes, de fiecare schimbare pe care am adus-o în viața oamenilor, dar și de fiecare provocare pe care am reușit s-o depășim. Mulțumim donatorilor, partenerilor naționali și locali, voluntarilor care ne-au fost alături și tuturor celor care au fost receptivi față de munca echipei People in Need Moldova.”

Realizările echipei People in Need Moldova au fost posibile datorită suportului mai multor donatori, printre care Agenția Cehă pentru Dezvoltare, Agenția din cadrul Ministerului Afacerilor Economice și Politicilor de Mediu din Olanda, Ambasada Marii Britanii la Chișinău, Programul Transition al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe, USAID Moldova.

People in Need este o organizație internațională neguvernamentală înființată în anul 1992 la Praga, Republica Cehă, care oferă asistență regiunilor afectate de conflicte sau calamități naturale și promovează respectarea drepturilor omului. În Republica Moldova, People in Need activează din anul 2003, pentru a împuternici oamenii să-și schimbe spre bine viața.

Fiind una dintre cele mai mari ONG-uri din Europa Centrală, People in Need susține dezvoltarea țărilor prin activități de advocacy pentru drepturile omului și libertățile democratice, activități de consolidare a sectorului social și cel educațional, dar și acțiuni de sensibilizare și informare. Pe parcursul existenței sale, organizația a oferit suport populației din 54 de țări, iar în prezent People in Need operează în 32 de țări.