Pestalozzi

Titlul Articolului Data Publicării
Concurs de selectarea a unui/unei consultant/consultante pentru elaborarea programului de suport individualizat pentru copiii din ciclul preșcolar și primar 20/01/2021
Concurs de selectarea a doi experți pentru elaborarea programelor de activități pentru program prelungit pentru ciclul preșcolar și primar 18/01/2021
Concurs de selectarea a unui/unei consultant/ consultante în scriere și managementul proiectelor 15/01/2021
Termen extins: Concurs de selectare a doi experți pentru elaborarea programelor de creștere a nivelului educațional și de alfabetizare a părinților romi 02/12/2020
Concurs de selectare a doi experți pentru elaborarea programelor de creștere a nivelului educațional și de alfabetizare a părinților romi 18/11/2020
Concurs de selectare a doi experți care să realizeze evaluarea psiho-educațională inițială a copiilor romi 06/11/2020
Concurs de selectare a unui/unei experte care va consolida capacitățile managerilor școlari privind îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și cooperării cu părinții/reprezentanții legali ai copiilor de migranți 30/10/2020
Concurs de selectarea a doi experți pentru elaborarea programelor de activități extra-curriculare pentru ciclul preșcolar și clasele primare 30/10/2020
Termne extins – Concurs de selectare a doi experți, care să presteze servicii de evaluare a necesităților mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare privind aplicarea mecanismelor de cooperare intersectorială 19/10/2020
Termen extins - Concurs de selectare a doi experți care să evalueze necesitățile mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare din localitățile proiectului 19/10/2020
Termen extins – Concurs de selectare a doi experți educaționali, unul pentru ciclul preșcolar și unul pentru ciclul primar, pentru elaborarea instrumentelor de evaluare psihopedagogică a copiilor romi 16/10/2020
Concurs de selectare a doi experți care să evalueze necesitățile mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare din localitățile proiectului 07/10/2020
Concurs de selectare a doi experți, care să presteze servicii de evaluare a necesităților mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare privind aplicarea mecanismelor de cooperare intersectorială 07/10/2020
Concurs de selectare a doi experți educaționali pentru elaborarea instrumentelor de evaluare psihopedagogică a copiilor romi 06/10/2020
Termen extins – Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect 06/10/2020
Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Coordonator/Coordonatoare de proiect 30/08/2020
Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect 30/08/2020
Concurs de selectare a doi consultanți pentru realizarea instruirilor cadrelor didactice în vederea oferirii unui suport educațional și psihologic de calitate copiilor de migranți 10/08/2020
Termen extins – Concurs de selectare a unui expert care va oferi asistență în elaborarea Planurilor strategice și financiare ale unui ONG 21/07/2020
Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de selectare a unui consultant / unei consultate care va oferi servicii de redactare și formatare a pliantelor informative 14/07/2020
Termen extins – Concurs de selectare a unui expert/unei experte care va oferi asistență în elaborarea Planurilor strategice și financiare ale unui ONG 10/07/2020
Concurs de selectare a unei companii pentru elaborarea unui sistem informațional și de gestionare a evidenței copiilor de migranți 26/06/2020
Concurs de selectare a unui expert/unei experte care va oferi asistență în elaborarea Planurilor strategice și financiare ale unui ONG 25/06/2020
Termen extins – Concurs de selectarea a doi experți/două experte pentru elaborarea programelor de activități extra-curriculare pentru copiii claselor V-VI-VII 17/06/2020
Concurs de selectarea a doi experți/două experte pentru elaborarea programelor de activități extra-curriculare pentru copiii claselor V-VI-VII 10/06/2020
Concurs de selectare a doi experți/două experte pentru realizarea evaluării inițiale a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării 13/05/2020

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet