Concurs de granturi pentru afacerile mici, IOM MoldovaConcurs de granturi pentru afacerile mici, IOM Moldova

Concurs de granturi pentru afacerile mici lansat de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) din Moldova

Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) din Moldova, în cadrul proiectului “Răspunsul Ucrainei pentru susținerea refugiaților din Ucraina în întreaga Europă”, implementat cu sprijinul Departamentului de Stat al SUA: Biroul pentru Populație, Refugiați și Migrație, vă invită să aplicați la concursul de granturi pentru întreprinderile mici (IMM-urile locale, start-up-urile și doar organizații comerciale) cu scopul dezvoltării afacerii și creării mai multor oportunități de angajare pentru refugiați, cetățeni ai tărilor terțe, migranți moldoveni care se întorc în Republica Moldova și membri ai comunităților gazdă în domeniile promițătoare (soluții digitale, economia verde, resurse regenerabile, Horeca, turism și agricultură).

Prin susținerea întreprinderilor mici și mijlocii cu granturi de până la $10000 dolari SUA, ne propunem să creăm mai multe locuri de muncă pentru categoriile menționate.

Contactați-ne dacă:

  1. Aveți o întreprindere profitabilă și/sau în dinamică de creștere și planificați să o extindenți în vederea creării locurilor de muncă.
  2. Activați în municipiul Chișinău, Bălți, Cahul, UTA Gagauzia, Anenii Noi, Nisporeni sau Ungheni.
  3. Sunte-ți dispuși să creați noi locuri de muncă, inclusiv pentru refugiați.

Aplicați completând formularul pe adresa paginii web: https://enketo.redrose.io/o1Ssfbg1

Apelul de exprimare a interesului va fi deschis pentru perioada (28 februarie 2024 – 10 martie 2024)

Pentru mai multe informații și îndrumări, vă rugăm să ne contactați:

*Entitățile afiliate (înrudite) personalului OIM nu sunt eligibile pentru obținerea grantului

  Конкурс на получение гранта для малого бизнеса объявлен Международной Организацией по Миграции (МОМ) из Молдовы

Международная Организация по Миграции (МОМ) в Молдове в рамках проекта Ответ Украины на поддержку беженцев из Украины по всей Европе, реализуемого при поддержке Государственного Департамента США: Бюро по Народонаселению, Беженцам и Миграции, приглашает Вас подать заявку на участие в конкурсе грантов для малых и средних предприятий (местных МСП, Стартапы но только коммерческие организации) с целью развития бизнеса и создания дополнительных возможностей трудоустройства для беженцев, граждан третьих стран, молдавских мигрантов возвращающихся в Республику Молдова и членов принимающих сообществ в перспективных областях (цифровые технологие и решения, зеленая экономика, возобновляемые ресурсы, гостинично-ресторанный бизнес, туризм и сельское хозяйство).

Поддерживая малые и средние предприятия грантами в размере до $10000 долларов США, мы стремимся создать дополнительные рабочие места для этих групп населения.

Свяжитесь с нами, если:

  1. У вас есть прибыльный или растущий бизнес, и вы планируете его расширение с целью создания рабочих мест.
  2. Находитесь в муниципии Кишинэу, Бэльц, Кагул, Гагаузия, Анений Ной, Ниспорень или Унгены.
  3. Готовы создать новые рабочие места, в том числе для беженцев.

Подайте заявку, заполнив форму на сайте https://enketo.redrose.io/o1Ssfbg1

Конкурс будет открыт в течение периода (28 февраля 2024 – 10 марта 2024).

Для получения дополнительной информации и рекомендаций, пожалуйста, свяжитесь с нами:

  • 080010877 (понедельник-пятница 09:00-17:00)
  • или напишите письмо по адресу: iommoldovalivelihood@iom.int.

*Учредители и администраторы компаний которые связаны родством с сотрудникам МOМ не имеют права на получения гранта