Concurs de cercetare istorică pentru elevi și profesori



Concurs de cercetare istorică pentru elevi și profesori

În atenția profesorilor de istorie și educație civică, a elevilor de gimnaziu și liceu din Republica Moldova!

Este în plină desfășurare un concurs de cercetare în domeniul istorie recente, cunosșcut cu titlul generic ”Concurs Istoric”. Concursul este la a IV-a ediție și se desfășoară cu tematica Dezmințirea propagandei în istoria secolului al XX-lea – îndemn la pace și dezvoltare.

Elevii vor explora modul în care propaganda a influențat realitățile istorice și viața curentă a oamenilor și comunităților. Tinerii cercetători vor dezvolta o mai bună înțelegere a valorilor umane cum ar fi pacea, cooperarea, evoluția și altele. Concursul își propune să ofere tinerilor posibilitatea de cercetare istorică asumată, utilizând surse locale, mai puțin valorificate.   

Lucrarea de bază - ESEUL va fi realizat în formatul paginii A4 în volum de 5-7 pagini (pentru gimnaziu) și 8-10 pagini (pentru liceu). Textul poate include imagini, fotografii și alte documente relevante.

Fiecare lucrare va fi însoțită de un POSTER-rezumat al eseului în format A1. Posterul este o parte integrantă a lucrării și o prezentare grafică sintetizată a conținutului eseului. Posterul este un spațiu pentru creativitate și expresivitate vizuală. Titlul posterului va coincide cu titlul eseului.

Cercetarea poate fi redactată în limba română sau rusă și va fi încărcată pe platforma proiectului concursistoric.upsc.md  în format pdf, ținând cont de rigorile tehnice enumerate.

Data-limită de aplicare pentru concurs - încărcare a lucrărilor - este 24 martie 2024!

Activitatea se desfășoară în baza unui proiect internațional susținut finaciar de către Ministerul de Externe al Germaniei.

Pentru detalii și cerințe de participare în concurs accesați Regulament concurs istoric 2024