WeWorld Moldova angajează Psiholog (B/F)WeWorld Moldova angajează Psiholog (B/F)

WeWorld este o organizație italiană laică, independentă, activă în cooperarea internațională și ajutorul umanitar din 1971. Prezentă în 29 de țări cu 128 de proiecte, WeWorld este implicată în următoarele domenii de asistență: drepturile omului (egalitatea de gen, prevenirea și combaterea violenței împotriva copiilor și femeilor, migrația), ajutorul umanitar (prevenirea, ajutorul de urgență și reabilitarea), securitatea alimentară, accesul la apă, salubritate și igienă, educație, cetățenie globală și voluntariat internațional. WeWorld colaborează cu parteneri locali și internaționali pentru a dezvolta și implementa proiecte pe teren care îmbunătățesc viața de zi cu zi a persoanelor aflate în situații de urgență și pentru a garanta o viață demnă, oportunități și un viitor mai bun prin programe de dezvoltare umană și economică, în cadrul Agendei 2030. WeWorld este prezent în Moldova și Ucraina din 2022, în domeniile securității alimentare, educației, protecției, mijloacelor de trai și coeziunii sociale.

A te alătura echipei WeWorld înseamnă a face parte din dezvoltarea unei organizații dinamice în care contribuția fiecărui membru al personalului este apreciată, lucrând împreună pentru realizarea colectivă a obiectivelor și viziunii comune.

Mai multe informații sunt disponibile pe https://www.weworld.it/ 

 1. CONDIȚII DE MUNCĂ ȘI REMUNERARE

Loc:

Moldova, cu sediul la Chișinău

Contract:

Cu normă întreagă | Contract determinat de 4 luni, cu o perioadă de probă de 1 lună.

Data de începere:

Urgent

Manager de linie:

Coordonator Centru Comunitar

Salariu:

 26.000 – 28.000 MDL brut (se definește în funcție de profilul candidatului).
 1. DESCRIEREA POSTULUI

WeWorld Moldova angajează un psiholog (-ă) clinician (-ă) cu experiență de lucru cu copiii. Psihologul va fi responsabil de implementarea activităților de sănătate mintală și suport psihosocial (MHPSS), oferind sprijin direct refugiaților din Ucraina, precum și membrilor comunității gazdă din Moldova.

Veți folosi tehnici terapeutice pentru a ajuta persoanele cu o serie de probleme dificile de viață și / sau afecțiuni mentale. Acestea pot fi copii, adulți, familii, cupluri și grupuri.

Voi:

 • Asistați la efectuarea evaluărilor.
 • Contribuiti la răspunsul operațional general al MHPSS în Moldova.
 • Sprijiniți copiii cu dificultăți de învățare sau nevoi de comunicare.
 • Sprijiniti familiile pentru a satisface nevoile copiilor care au dificultăți în gestionarea emoțiilor lor.
 • Furnizati servicii de consiliere și terapie individuală pentru persoanele cu nevoi și provocări diverse.
 • Stabiliți o relație de colaborare cu oamenii bazată pe încredere și respect.
 • Monitorizați și evaluați rezultatele tratamentului.
 • Planificați și implementați tratamente psihologice specializate pentru a ajuta beneficiarii să-și înțeleagă sentimentele/comportamentul.
 • Decideți cu privire la oportunitatea noilor sesizări, îndrumând persoanele către servicii alternative atunci când este cazul.
 • Prezentați rapoarte săptămânale de progres utilizând instrumentele de raportare furnizate de WeWorld.

3. PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI

 1. Evaluări psihologice
 • Efectuați evaluări psihologice aprofundate pentru a identifica și înțelege nevoile de sănătate mintală ale clienților.
 • Efectuați evaluări psihologice cuprinzătoare pentru copii pentru a identifica preocupările emoționale, comportamentale și de dezvoltare.
 • Utilizați instrumente de evaluare sensibile din punct de vedere cultural și adecvate vârstei pentru a aduna informații relevante.
 1. Intervenții terapeutice și consiliere
 • Oferiți consiliere și terapie individuală persoanelor care se confruntă cu o serie de probleme de sănătate mintală.
 • Dezvoltați și implementați planuri de tratament personalizate bazate pe nevoile individuale.
 • Organizați, conduceți și facilitați sesiuni de terapie de grup, asigurând un mediu sigur, de susținere și confidențial pentru participanții la grup.
 • Dezvoltați și revizuiți planurile de tratament în colaborare cu clienții, luând în considerare obiectivele și preferințele acestora.
 • Evaluați și ajustați în mod regulat strategiile de tratament pe baza progresului clientului.
 1. Intervenția în situații de criză
 • Fiți disponibili pentru intervenții de criză, oferind sprijin imediat persoanelor în timpul stresului emoțional acut și în situații urgente.
 • Colaborați cu părțile interesate relevante în situații de criză, cum ar fi profesioniștii din domeniul medical sau serviciile de urgență.
 1. Ateliere și activități
 • Organizați și desfășurați ateliere de lucru pe teme relevante pentru poziția dvs.
 • Organizarea și desfășurarea activităților relevante sub umbrela sănătății mintale și a sprijinului psiho-social (MHPSS).
 1. Colaborare
 • Participați activ la întâlnirile de echipă și coordonare, urmărind și finalizând punctele de acțiune atribuite.
 • Lucrați în colaborare cu restul echipei pentru a crea o rețea holistică de sprijin pentru persoanele din Centrul Comunitar.
 • Contribuiti la răspunsul operațional general al MHPSS în Moldova.
 1. Recomandări
 • Mențineti o comunicare continuă cu managerul de proiect pentru egalitatea de gen și protecție pentru a asigura înțelegerea și aderarea atât la căile de recomandare stabilite în țară, cât și la procedurile interne de recomandare ale WeWorld.
 • Informați prompt managerul de proiect privind egalitatea de gen și protecția cu privire la orice cazuri de maltratare, abuz, neglijare sau discriminare care sunt dezvăluite sau identificate.
 • Efectuați raportarea necesară către autoritatea tutelară corespunzătoare, conform reglementărilor.
 • Prioritizați Nu faceți rău și Interesul superior al fiecărui deținător de drepturi.
 • Asigurați întotdeauna confidențialitatea, siguranța și confidențialitatea titularilor de drepturi asistați.
 1. Păstrarea evidențelor și raportarea
 • Păstrați înregistrări exacte și confidențiale ale evaluării, sesiunilor, progresului, planurilor de tratament și intervențiilor fiecărui pacient / client.
 • Colectați toată documentația necesară pentru raportare, ca mijloc de verificare (MoV), livrându-le la intervale regulate definite de coordonatorul Centrului Comunitar.
 • Raportați periodic progresul activităților și intervențiilor folosind instrumentele furnizate de WeWorld.
 • Asigurați respectarea reglementărilor privind protecția datelor și a protocoalelor de confidențialitate.
 • Respectați procedurile de prezență, cum ar fi semnarea foilor de pontaj, așa cum este specificat de coordonatorul Centrului comunitar.
 1. Dezvoltare profesională
 • Rămâneți informat cu privire la cele mai recente cercetări, terapii și cele mai bune practici din domeniul psihologiei.
 • Participați la activități de dezvoltare profesională continuă, conferințe, ateliere de lucru și instruiri pentru îmbunătățirea abilităților și cunoștințelor, cu autorizarea coordonatorului Centrului comunitar.
 • Participați activ la instruirile organizate pentru personalul WeWorld.
 1. CALIFICĂRILE

Necesar

 • Licențiat în psihologie cu o calificare postuniversitară
 • Minim 2 ani de experiență de lucru în domeniul asistenței psihologice pentru copii / familii pe o varietate de probleme
 • Experiență de lucru în echipă și cu diferite grupe de vârstă
 • Fluență în limbile rusă și română
 • Buna cunoastere a limbii engleze (scriere si vorbire)
 • Cunoștințe de specialitate: lucrul cu copiii și adolescenții

Competențe necesare

 • Coordonare și planificare
 • Dorința de învățare și dezvoltare continuă
 • Comunicare excelentă și empatie
 • Capacitatea de analiză și sinteză
 • Familiarizarea cu Excel și Teams

Dorit

 • Fluență în limba ucraineană

WeWorld este o organizație cu șanse egale și nu va permite discriminarea bazată pe vârstă, etnie, ascendență, sex, origine națională, dizabilitate, rasă, mărime, religie, orientare sexuală, mediu socioeconomic sau orice alt statut interzis de legea aplicabilă. WeWorld are, de asemenea, o abordare de toleranță zero față de orice vătămare sau exploatare a unui copil sau a unui adult vulnerabil de către oricare dintre angajații, persoanele asociate sau partenerii noștri. Controalele de salvgardare fac parte din procesul de selecție. Angajamentul WeWorld de a fi o organizație sigură începe cu procesul de recrutare a personalului, care include verificări meticuloase, cum ar fi verificarea cazierului judiciar sau verificarea divulgării condamnărilor anterioare, pentru a se asigura că copiii și persoanele vulnerabile sunt protejate și abuzul este prevenit. WeWorld promovează un loc de muncă primitor, divers și fără discriminare și hărțuire și așteaptă cele mai înalte standarde de comportament din partea întregului său personal, care trebuie să adere la principiile și regulile comportamentale definite în CoEC și în politicile organizaționale. Codul de etică și conduită (CoEC), PSEAH, Protecția copilului și toate politicile organizaționale pot fi găsite aici: https://www.weworld.it/en/about-us/transparency

Psihologul trebuie să acționeze în orice moment în conformitate cu sistemul de management al calității umanitare al WW, inclusiv Codul de etică și conduită al WW (CoEC), PSEAH, protecția copiilor, politicile antifraudă și anticorupție și standardul parteneriatului de responsabilitate umanitară (HAP).

Această Fișă a postului este parte integrantă a contractului de muncă și prezintă responsabilitățile și așteptările asociate funcției de psiholog la WeWorld Moldova. Atât Organizația, cât și Angajatul trebuie să respecte termenii și îndatoririle descrise aici.

 1. PROCEDURA DE RECRUTARE
 • (1) Preselecție pe baza cererii - (2) Interviu individual
 • Aplicațiile care nu corespund profilului sau sunt incomplete nu vor fi luate în considerare;
 • Doar candidații selectați vor fi contactați pentru proba scrisă și/sau interviu.
 • CU EXPERIENȚĂ ȘI COMPETENȚE EGALE, SOLICITANȚII DE SEX FEMININ VOR AVEA PRIORITATE

  

 1. DOCUMENTE NECESARE PENTRU CERERE
 • O scrisoare de motivație adresată șefului misiunii.
 • Un CV actualizat, datat și semnat, care include o listă cu cel puțin o referință corespunzătoare ultimilor supraveghetori direcți (trebuie specificate numerele de telefon și adresele de e-mail ale acestora). De asemenea, trebuie specificate datele (începutul și sfârșitul) diferitelor poziții deținute.
 • Primirea aplicațiilor: numai prin e-mail md.hr@weworld.it, menționând titlul postului în subiect
 • Recrutarea este deschisă până la miezul nopții 22/02/2024.
 • Doar candidații selectați vor fi contactați pentru o analiză suplimentară

 

Candidații selectați trebuie să completeze cererile cu următoarele documente: o copie legalizată a actelor de stare civilă și de identificare, o copie legalizată a fiecărei diplome, atestate și / sau certificate și un cazier judiciar datat mai puțin de trei (03) luni.