CIDP ANIMA// Angajare Expert Jurist Afis

 

Termeni de referință

CONCURS DE SELECTARE A UNUI/UNEI EXPERT/E

În perioada august 2023 – martie 2024, A.O. „Anima” va organiza mai multe  acțiuni în cadrul proiectului „Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova, în parteneriat cu Centrul de Drept al Avocaților, cu sprijinul financiar al Germaniei.

Activitățile au drept scop consolidarea cunoștințelor persoanelor refugiate din Ucraina în domeniul justiției, drepturilor omului și privind instituțiile de protecție a drepturilor omului.

Pentru a desfășura în municipiul Bălți sesiuni de informare la tema „Accesul la Justiție – Bariere și Soluții”, A.O. „Anima” angajează un/o expert/expertă, pentru perioada august 2023 – martie 2024, poziție part time.

Persoana va avea următoarele sarcini:

 • Studierea cadrului legal și pregătirea pentru consultanță/ consiliere privind justiția și drepturile omului,
 • Informarea persoanelor refugiate din Ucraina despre mecanismul de protecție temporară;
 • Analiza avantajelor și dificultăţilor în obţinerea protecţiei temporare prin realizarea consultațiilor/ consilierilor la subiectul vizat;
 • Realizarea sarcinilor în perioada prestabilita în contract (20 de zile timp de 8 luni);

Dosarul de participare va include:

 • CV- ul persoanei, în care vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;
 • Formular de ofertă, cu indicarea prețului pe serviciu - Anexa 1
 • Scrisoare de recomandare/ persoană de referință;

Pentru mai multe detalii, scrieți la adresa de e-mail: ngo.anima@gmail.com, până pe data de 14.08.2023

Etapele de selecție:

1. Depunere dosarelor : 08.08 – 14.08.2023;

2. Analiza dosarelor de către Comisia de  concurs: 15.08.2023;

3. Decizia finală a Comisiei și anunțarea rezultatelor:16.08.2023.

Organizatorii vor contacta doar candidații preselectați, pentru a-i invita la interviu.

Criterii de selectare:

 1. Minim 2 ani de experiență de activitate directă sau activitate de voluntariat;
 2. Formare în domeniu;
 3. Competențe de comunicare acertivă;
 4. Cunoașterea limbii ruse (un avantaj);
 5. Respectarea cerințelor față de dosar;
 6. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă;
 7. Competențe de a coordona, lucra, colabora în echipă.

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa electronică ngo.anima@gmail.com sau direct la oficiul organizației: mun. Bălți, str. Konev, 7, et. 1, cu titlul „Dosar_”Dosar_EXPERT/EXPERTĂ FEES/CIDP ANIMA”

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 14.08.2023, ora 18:00.

Câștigătorii vor fi anunțați la data de 16.08.2023, prin telefon/e-mail. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită nu vor fi examinate.