CIDP ANIMA// Comunicator/Comunicatoare 

Afis

Termeni de referință

CONCURS DE SELECTARE A UNUI COMUNICATOR/UNEI COMUNICATOARE

În cadrul proiectului Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate”, implementat de PNUD Moldova, cu sprijinul financiar al Germaniei, Centrul de Drept al Avocaților, în colaborare cu Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA”, va organiza acțiuni de informare pentru facilitarea accesului echitabil la justiție al persoanelor strămutate din Ucraina.

Activitățile se vor desfășura timp de nouă luni, începând cu luna august 2023. Pentru promovarea acestora, asigurarea vizibilității proiectului și rezultatelor obținute, AO „Anima” angajează un comunicator/comunicatoare, pentru perioada august 2023 – aprilie 2024, poziție part time.

 • Persoana va avea următoarele sarcini:
 • monitorizarea activităților și evenimentelor de proiect;
 • elaborarea materialului promoțional/vizibilitate la evenimentele organizate;
 • elaborarea creativă a materialului privind rezultatele proiectului;
 • dezvoltarea rețelei de parteneri media pentru acest proiect;
 • participarea la ședințele de coordonare cu echipa;
 • elaborarea raportului de activitate și monitorizarea impactului postărilor;
 • elaborarea materialului scurt/complex despre evenimente (postări pe social media, articole în presă);
 • realizarea și prelucrarea fotografiilor de la evenimente;
 • arhivarea materialului vizual elaborat în cadrul proiectului;
 • alte activități ce țin de comunicare, la necesitate.
 • Dosarul de participare va include:

- CV-ul persoanei, în care vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;

-  Formular de ofertă, cu indicarea prețului pe serviciu;

-  Scrisoare de recomandare/ persoană de referință;

Mai multe detalii despre apel puteți afla accesând următorul link - http://anima.md/ru/

 sau la adresa ngo.anima@gmail.com.  Întrebările de precizare pot fi adresate până la 14.08.2023.

 

 

Etapele de selecție:

1. Depunere dosarelor : 08.08 – 14.08.2023;

2. Analiza dosarelor de Comisia de  concurs: 15.08.2023;

3. Decizia finală a Comisiei și anunțarea rezultatelor:16.08.2023.

Organizatorii vor contacta doar candidații preselectați, pentru a-i invita la interviu.

Criterii de selectare:

 1. Minim 0,5 ani de experiență de activitate directă sau activitate de voluntariat;
 2. Formare în domeniu;
 3. Creativitate și activism;
 4. Cunoștințe în domeniul vizibilității și promovării;
 5. Cunoașterea limbii ruse (un avantaj);
 6. Respectarea cerințelor față de dosar;
 7. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă stresante;
 8. Competențe de a coordona, lucra, colabora în echipă și la distanță;
 9. Competențe digitale.

Dosarul de concurs va fi expediat la adresa electronică ngo.anima@gmail.com

 sau direct la oficiul organizației: mun. Bălți, str. Konev, 7, et. 1, cu titlul „Dosar_COMUNICATOR/COMUNICATOARE_CIDP ANIMA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 14.08.2023, ora 18:00.

Câștigătorul/oarea va fi anunțat/ă la data de 16.08.2023, prin telefon/e-mail. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită nu vor fi examinate.

Anexa 1

 

OFERTANT  Nume, Prenume                  

Cu domiciliu în adresa

Telefon: 012345678