CIDP ANIMA//Angajare- Expert/ă elaborare studiuivc

 

Termeni de referință

pentru selectarea unei persoane pentru poziția de EXPERT/Ă în elaborarea unui studiu în cadrul proiectului Gen – Echitate în societate”

Începând cu luna martie 2023, Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală „ANIMA” implementează proiectul „Gen – Echitate în societate”. Scopul proiectului este de a contribui la familiarizarea tinerilor din municipiul Bălți și nordul țării cu termenul de „egalitate de gen”. Proiectul are durata de 6 de luni și se desfășoară în raza municipiului Bălți.

 • Obiectivul concursului:

Contractăm pentru ocuparea funcției de Expert/ă în elaborarea studiului cu tematica „Egalitatea de gen      

în percepția tinerilor din municipiul Bălți” (1 persoană) pentru durata de 2 luni (aprilie- mai 2023).

Funcția pretinde următoarele sarcini:

Specifice:

 • Analiza documentelor strategice ce prevăd conceptul de „egalitate de gen” din municipiul Bălți;
 • Elaborarea unui chestionar online de cercetare pe un eșantion de minim 100 tineri a poziției față de conceptul de „egalitate de gen”;
 • Stocarea și analiza, oferirea de recomandări pe baza chestionarului de cercetare a poziției tinerilor din Bălți;
 • Elaborarea studiului cu tema „Egalitatea de gen în percepția tinerilor din municipiul Bălți”;
 • Elaborarea recomandărilor pentru APL și structurile de resort referitor la tematica dată;
 • Prezentarea studiului la masa rotundă cu reprezentanții Centrelor de tineret, ONG, APL etc.
 • Dosarul va include:
 • CV- ul persoanei, unde vor fi specificate studiile deținute, cursurile și experiența de muncă;
 • Formular de ofertă, cu indicarea prețului pe serviciu - Anexa 1;
 • O referință/ persoană de referință de la fost angajator;

Mai multe detalii despre apel puteți afla accesând următorul link - http://anima.md/ru/ sau la nr. de telefon

 068008755. Întrebările de precizare pot fi adresate până la 05.04.2023, sau la adresa de

e-mail  ngo.anima@gmail.com.

Etapele de selecție:

 1. Depunere dosar – 30.03 – 05.04.2023;
 2. Analiza dosarului de juriu – 05.04 – 06.04.2023;
 3. Interviul online al candidatului/candidatei care a trecut preselecția dosarului complet (online sau offline) – 07.04.2023;
 4. Decizia finală a juriului și anunțarea câștigătorului/câștigătoarei – 07.04.2023.

Organizatorii își rezervă dreptul de a contacta doar candidații care vor fi preselectați la etapa de interviu.

 Criterii de selectare:

 1. Abilități de lucru cu documente strategice;
 2. Experiență în elaborarea studiilor/cercetărilor tematice;
 3. Cunoașterea limbii ruse (un avantaj);
 4. Respectarea cerințelor față de dosar;
 5. Receptivitate și flexibilitate, adaptare la condiții de muncă stresante;
 6. Competențe digitale;
 7. Prezentarea la interviu și motivația;
 8. Oferta financiară propusă.

Dosarul de concurs va fi expediat în format scanat prin e-mail la adresa ngo.anima@gmail.com sau direct prin deplasarea la oficiul organizației: mun Bălți, str. Konev 7 et. 1, cu titlul „Dosar_EXPERT studiu_CIDP ANIMA”. Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 05.04.2023ora 23.00. Ofertantul/a câștigător/oare al apelului va fi anunțat/ă la data de 07 aprilie 2023, prin intermediul telefonic/ e-mail / întâlnire. Ofertele incomplete sau recepționate după data limită, nu vor fi examinate.

Anexa 1

 

OFERTANT    Nume, Prenume                      

Cu domiciliu în adresa

Telefon: 012345678

 

FORMULAR DE OFERTA

Către AO CIDP ANIMA

1. Examinând documentația de atribuire, mă ofer ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația AO CIDP ANIMA cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, sa furnizez servicii de denumire funcție, pentru suma de xxx lei per ___, achitată după prestarea serviciilor.

2. Mă angajez ca, în cazul în care oferta mea este stabilită câștigătoare, sa furnizez serviciile în graficul de timp anexat.

3. Mă angajez să mențin aceasta ofertă valabil pentru toată durata prestării serviciului și va rămâne obligatorie pentru mine, și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimt că, în cazul în care oferta mea este stabilita ca fiind câștigătoare, să constitui garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

Numele şi prenumele semnatarului                                                    Semnătura ofertantului

Nume, Prenume

__________

Activitatea este realizată de AO „Centrul de Instruire și Dezvoltare Personală ANIMA” în cadrul proiectului „Parteneriate pentru liderismul femeilor și bună guvernare”, implementat de Fundația „Friedrich Ebert” Moldova și AO „Institutum Virtutes Civilis”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și Fundației „Friedrich Ebert”.