Termen extins - pentru selectarea unui expert/ unei experte sau a unei agenții pentru realizarea Entry și Exit Survey într-un proiect din domeniul prevenirii violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etateTermen extins - pentru selectarea unui expert/ unei experte sau a unei agenții pentru realizarea Entry și Exit Survey într-un proiect din domeniul prevenirii violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate

Servicii solicitate: servicii de elaborare metodologie, de colectare a datelor, de analiză și raportare a rezultatelor studiilor.

Locul: Moldova, Chișinău (sau poate fi agreat în afara orașului Chișinău)

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract de prestare servicii pe durată determinată

Perioada de lucru estimată: aprilie 2023 – august 2025 – numărul total al zilelor de prestare a serviciilor în perioada menționată nu va depăși : 40 de zile.

HelpAge International în Moldova este parte a rețelei de organizații cu același nume, cu prezența în 85 țări din lume care lucrează cu și pentru persoanele vârstnice. Misiunea organizației este de a promova bunăstarea și incluziunea femeilor și bărbaților vârstnici, de a reduce sărăcia și discriminarea persoanelor vârstnice.

HelpAge International în Moldova, în cadrul Proiectului „Prevenirea violenței și asistență incluzivă pentru femeile în etate din Moldova” realizat cu suportul financiar al Fondului de Sprijin al Națiunilor Unite pentru Eliminarea Violenței față de Femei (UN Trust Fund) își propune să contracteze un expert/o expertă sau o agenție pentru realizarea a 2 studii: la început (2023) și la final de proiect (2025), care să colecteze informația de bază pentru a înțelege situația generală privind prevenirea violenței asupra femeilor în etate, cunoștințele, percepțiile și asistența oferită femeilor vârstnice din 10 comunități ale Republicii Moldova (zona de Centru și Sud) și la fel pentru a măsura progresul după 3 ani de implementare, care de altfel va arăta impactul activităților realizate din proiect. Proiectul se implementează în perioada august 2022 – august 2025.

În contextul celor menționate, la concurs sunt invitați experți sau agenții care pot realiza integral sarcina propusă sau agenție care are în domeniul său de activitate realizarea de studii, sondaje sociologice, cercetări și analize pe domenii ce țin de contextul proiectului, în conformitate cu Termenii de Referință.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 30 martie 2023, ora 15:00.

Doar expertul/ agenția selectată va fi contactată! Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerație.

 

Dosarul poate fi expediat în format electronic la adresa de e-mail officehelpage@gmail.com cu titlu „Concurs expert Entry și Exit Survey” sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: AO HelpAge International, Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, str. Str. Bănulescu -Bodoni 57/1, of. 431.

Informații suplimentare puteți afla la nr. de tel.: 022 225098, 069 98 98 27, persoană de contact Nina Gutu.

Pentru mai multe detalii despre activitatea HelpAge vizitați www.helpage.md 

și https://www.facebook.com/HelpAge-International-Moldova-1566466053606733/