Centrul de Plasament al Copilului Regina Pacis anunță concursul de angajare a unui Psiholog/PsihologăCentrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” a fost înființat şi creat, ca parte componentă, de către Fundația Regina Pacis. Instituția este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, în baza Legii n.129 din 08.06.2012 și a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova n. 95 din 07.02.2014. 

Scopul Centrului este asigurarea accesului copiilor aflați în situație de risc la găzduire, îngrijire, educație, asistență socială, medicală și juridică, formarea deprinderilor de viață independentă, pregătirea în vederea reintegrării în familia biologică, extinsă sau integrării socioprofesionale.

Atribuții de serviciu:

 • efectuează consilieri (individuale, de grup, de familie) cu copiii aflați în dificultate;
 • consultă părinții / asistenții parentali / tutorii în problema relațiilor cu copii aflați în dificultate, organizării eficiente a vieții şi activității lor;
 • efectuează evaluarea psihologică primară a copiilor / adolescenților aflați în dificultate;
 • consultă copiii aflați în dificultate în vederea depășirii dificultăților apărute;
 • se deplasează în teren în vederea evaluării situației copiilor în dificultate şi determinării soluțiilor de remediere;
 • acordă consultanță psihologică specialiștilor din grupul de referință a copilului, vis-a-vis de respectarea particularităților psihologice a copiilor / adolescenților aflați în dificultate;
 • organizează training-uri pe teme psihologice pentru angajați şi copii după caz;

Cerințe față de aplicanţi:

 • studii superioare de specialitate; specializări în domeniul asistenței şi consilierii copiilor aflați în dificultate;
 • experiență profesională, în special cu adolescenții şi familiile acestora ce sunt în situație de risc;
 • cunoștințe bune în domeniul psihologiei şi a tehnicilor de evaluare psihologică a copiilor, a legislației naționale şi internaționale din domeniul protecției copilului;
 • abilități de planificare şi organizare a activității profesionale; de comunicare; de aplicare a tehnicilor de
 • evaluare psihologică; de negociere şi aplanare a conflictelor; de activitate în echipă; abilități şi aplicații
 • abilități de lucru cu echipamente de birou și aplicații software de birou la nivel de utilizator (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);
 • atitudine/comportament tolerant şi respectuos față de oameni, responsabilitate şi spirit de activitate în echipă, receptivitate la idei noi şi tendință spre perfecționare profesională, obiectivitate şi loialitate faţă de colegii de serviciu, punctualitate.
 • Program de muncă parte-time ;
 • Activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu după caz.

Condițiile de muncă:

 • Programul de muncă se va prestabili cu persoana angajată;
 • Activitate preponderent de birou şi deplasări în teritoriu după caz.

Depunerea dosarului:

Persoanele interesate sunt încurajate să expedieze dosarul pe adresa electronică: mgrubleac@reginapacis.org, ce va conține:

 1. CV;
 2. scrisoare de intenție.

Data limită de depunere a pachetului de documente este: 15.02.2023

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați pagina web: www.reginapacis.org sau vă puteți adresa la: Centrul de Plasament al Copilului Regina Pacis, str. Academician Natalia Gheorghiu 23/1.

MD 2025, CHIŞINĂU
tel. : +373 22791385; +373 76737555

e-mail: mgrubleac@reginapacis.org