BNM anunță concurs pentru postul vacant de jurisconsult principal al departamentului sisteme de plățiArticol adaugat de: Banca Națională a Moldovei

Cerințe minime obligatorii:

 • Studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniul juridic cu media generala pe anii de studii 8 sau mai mare. În cazul unei note de studii generale mai mici de 8, condiția se consideră a fi întrunită dacă candidatul are o experiență de minim 5 ani în domeniul juridic. Pentru persoanele cu diplome de studii obținute în străinătate se vor indica calificările obținute în țara/instituția de învățământ respectivă, care urmează a fi echivalente cel puțin cu nota 8;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul juridic;
 • Cunoștințe profesionale actualizate cu regularitate;
 • Cunoștințe generale cu privire la desfășurarea procedurilor de control, cunoașterea principiilor de supraveghere;z
 • Cunoașterea regulilor de interpretare a actelor normative, de emitere, avizare a actelor cu caracter individual;
 • Cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator şi cunoaşterea avansată a aplicaţiilor MS Word, Excel şi Power Point;
 • Cunoaşterea limbii române la nivel avansat și a limbii engleze la nivel cel puţin, intermediar (citit/scris/vorbit);

Competențe comportamentale:

 • Integritate, profesionalism, credibilitate, gândire ordonată, perseverenţă, rezistenţă la efort şi stres, adaptabilitate la situaţii noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale – dezvoltare foarte bună;
 • Capacitatea de a comunica oral şi în scris, de a fi în măsură să expună clar şi concis constatările, concluziile şi recomandările;
 • Abilitatea de a se adapta la schimbări și priorități rapid, de a gestiona mai multe activități simultan cu accent pe finalizarea acestora cu impact tangibil;
 • Atitudine pozitivă, constructivă, responsabilă, spirit de inițiativă și creativitate, capacitate de lucru în echipă și transfer de cunoștințe, orientare către rezultate.

Principalele atribuții:

 1. Acordarea consultanței în privința constatărilor identificate de angajații Direcției în cadrul controalelor pe teren și din oficiu și încadrarea încălcărilor conform prevederilor stabilite de actele normative;
 2. Examinarea proiectelor rapoartelor de control și dosarelor administrative, în vederea asigurării corectitudinii și coerenței întocmirii acestora;
 3. Examinarea/ajustarea proiectelor de acte administrative individuale aferente controalelor pe teren și din oficiu, inclusiv a propunerilor privind aplicarea sancțiunilor și/sau măsurilor de remediere în domeniul atribuit, în conformitate cu actele normative;
 4. Elaborarea propunerilor de modificare a actelor normative în vigoare, ce țin nemijlocit de activitatea Direcției;
 5. Acordarea consultanței juridice în cadrul Direcției și alte sarcini cu caracter juridic.

Termenul pentru depunerea CV-urilor este: 29 noiembrie 2022.

!Depunerea CV-ului: În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chișinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.

Bibliografie de referință ( disponibilă pe site-ul www.bnm.md ):

 1. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 2. Legea nr. 548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 3. Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică;
 4. Legea nr. 62/2008 privind reglementarea valutară;
 5. Legea nr. 234/2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare.  

Mai multe posturi vacante găsește pe link-ul de mai jos

https://www.bnm.md/ro/content/recrutare-0

telegram