Specialist Principal (Coordonator al programului Diaspora Invest, parte a direcției Promovare Imagine de țară)Denumirea şi sediul angajatorului: Instituția Publică Agenția de Investiții, mun. Chișinău, str. Eugen Doga, nr. 2, MD-2005.

Agenția de Investiții este o instituție publică, fondată de Guvernul Republicii Moldova, creată și mandatată să atragă investiții strategice în Republica Moldova, să contribuie la creșterea exporturilor, să promoveze imaginea de țară și să dezvolte dimensiunea de diplomație economică.

 Denumirea funcției vacante: Specialist Principal (Coordonator al programului Diaspora Invest, parte a direcției Promovare Imagine de țară).

 Responsabilitățile de bază ale funcției, conform fișei postului:

 • Coordonarea și Implementarea Programului: Supervizarea și gestionarea tuturor aspectelor legate de implementarea Programului Diaspora Invest, inclusiv planificarea, organizarea și evaluarea activităților.
 • Relații cu Instituțiile Partenere: Colaborarea eficientă cu instituțiile partenere implicate în program, inclusiv Președinția Republicii Moldova, agențiile guvernamentale, misiunile diplomatice și alte organizații relevante.
 • Organizare de Evenimente offline și online: Planificarea și coordonarea atentă a evenimentelor offline și online ale programului în diaspora și în Republica Moldova, asigurându-se că acestea sunt implementate în conformitate cu obiectivele stabilite.
 • Comunicare și Promovare: coordonarea și implementarea strategiilor de comunicare și promovare pentru a spori vizibilitatea programului.  Elaborarea și actualizarea a materialelor promoționale și a paginii web dedicate programului.
 • Raportare și Evaluare: Întocmirea rapoartelor periodice privind progresul programului, evaluarea rezultatelor și identificarea posibilelor îmbunătățiri pentru optimizarea activităților viitoare.
 • Altele:
  • Contribuirea la elaborarea și implementarea programelor și documentelor strategice și operaționale ale Agenției cu referire la programele orientate pentru diasporă.
  • Contribuirea la evaluarea și raportarea instituțională privind rezultatele obținute de către Agenție în realizarea obiectivelor și a priorităților strategice de activitate.

Cerințele față de candidați și competențele acestora:

 • Studii superioare, de licență sau echivalentă în economie,  administrarea afacerilor, marketing sau similare;
 • Minimum 2 ani de experiență profesională în domeniul/domeniile specifice sferelor de competență ale autorității publice;
 • Cunoașterea modului de funcționare a autorităților publice;
 • Cunoaștere practicilor naționale și internaționale în domeniul de competentă;
 • Cunoașterea limbii engleze la nivel min B2. Cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională va fi considerată un avantaj;
 • Abilități: capacitatea de analiză și sinteză a informației, capacități de planificare și de a acționa strategic; capacitatea de adaptare și implementare, valorificare a experienței dobândite; spirit de echipă și capacitate de a lucra independent; abilități de comunicare.

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • CV-ul candidatului;
 • Scrisoarea de motivație, care să explice de ce candidatul consideră că are abilitățile necesare pentru exercitarea funcției și de ce își dorește să ocupe funcția vacantă.

Data-limită de depunere a documentelor: 12 aprilie 2024, 17:00.

Modalitatea de depunere a documentelor: online, la adresa de email: office@invest.gov.md. Sau fizică, prin depunerea dosarului la sediul Agenției, pe str. Eugen Doga, nr. 2. Dosarul sau e-mailul de depunere trebuie să conțină în subiect denumirea funcției vacante la care aplică candidatul.

Date de contact: office@invest.gov.md sau +373 78 443 331.

Salariul minim de funcție: începând de la 18.000 MDL brut lunar salariu fix.