Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” anunță concurs pentru funcția de profesor de prelucrare a lemnuluiCentrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” a fost înființat şi creat, ca parte componentă, de către Fundația Regina Pacis. Instituția este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, în baza Legii n.129 din 08.06.2012 și a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova n. 95 din 07.02.2014. 

Scopul Centrului este asigurarea accesului copiilor aflați în situație de risc la găzduire, îngrijire, educație, asistență socială, medicală și juridică, formarea deprinderilor de viață independentă, pregătirea în vederea reintegrării în familia biologică, extinsă sau integrării socioprofesionale.

Atribuții de serviciu:

 • Va contribui la dezvoltarea abilităților de muncă și artistism ale copiilor plasați;
 • Va contribui la formarea competențelor și atitudinii, la realizarea obiectivelor educaționale, estetice, morale;
 • Va presta servicii a cate 2 ore de 2 ori pe săptămână, organizând beneficiarii;
 • Va facilita dezvoltarea deprinderilor de prelucrare artistică a lemnului, fabricarea obiectelor din lemn, reparația acestora, efectuarea pirogravurilor etc.;
 • Va forma deprinderi de lucru utilizând varii instrumente și tehnici;
 • Va dezvolta spiritul de echipă;
 • Va dezvolta percepția și receptivitatea față de frumos.

Cerințe:

 • Studii în domeniu;
 • Experiență de lucru minim 3 ani;
 • Abilități de comunicare, responsabilitate, punctualitate;
 • Abilități de lucru cu copii;
 • Flexibilitate și creativitate în gândire;
 • Cunoașterea limbilor română/rusă este obligatoriu. Limba engleză sau italiană va constitui un avantaj;
 • Aptitudini de planificare și organizare a activității.

Programul de lucru: miercuri, vineri, orele 17.00 - 19.00

Locul de muncă: str. Natalia Gheorghiu 23/1, Chișinău

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoare de motivație şi datele de contact a 2 persoane ce va recomandă la acest post.

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa mgrubleac@reginapacis.org, cu specificarea „Aplicare profesor de prelucrare a lemnului CPC” până la data de 10 septembrie 2022.

Telefon de contact: 076737555 

La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate în baza dosarelor.