AOPD angajează psiholog în cadrul serviciului „Echipa mobilă” mun. Chișinău! Termen limită: 21 iulie 2022

SSMB2

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

Poziția: Psiholog în cadrul serviciului „Echipă mobilă”

Angajator:  Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”

Context

Proiectul „Extinderea serviciilor sociale pentru persoanele cu dizabilități din mun. Chișinău” este implementat de Asociația Obștească „Alianța organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova” (în continuare AOPD), din resursele Uniunii Europene în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în  parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis.

Perioada de implementare a proiectului este 01 ianuarie2022-31 august 2023.

Scopul proiectului este extinderea Serviciului Echipa Mobila pentru copiii cu dizabilități severe prin colaborare dintre Direcția Generală pentru Protecția Drepturilor Copilului a municipiului Chișinău și Asociația Obștească „Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova”. Echipa extinsă a serviciului „Echipa mobilă” va spori accesul copiilor cu dizabilități la servicii specializate. Actualmente la nivel de municipiu activează serviciul social „Echipă mobilă”, însă din motive a ariei mari de acoperire și a numărului mare de solicitări pentru acest serviciu, este necesară extinderea acestuia, fapt ce va permite asigurarea cu servicii specializate pentru mai mulți copii cu dizabilități.

În vederea extinderii și dezvoltării serviciului socială „Echipă mobilă” la nivel de municipiu, Direcția generală pentru protecția drepturilor copilului și AOPD au inițiat colaborare.  

Scopul Serviciului „Echipă Mobilă” este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitarea psihosocială, în vederea creşterii gradului de autonomie personală, de prevenire a instituţionalizării şi incluziune socială.

Obiectivele Serviciului „Echipă Mobilă” sunt:

1) dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate;

2) dezvoltarea abilităţilor de îngrijire şi suport acordat persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului;

3) asigurarea socializării beneficiarilor, dezvoltarea relațiilor cu comunitatea şi accesul la resursele şi serviciile existente în comunitate.

Descrierea funcției

Scopul general al funcţiei: Evaluarea psihologică a beneficiarului şi stabilirea unui plan individualizat de dezvoltare.

 1. Atribuţiile de serviciu:

 Evaluarea şi asigurarea suportului psihologic privind dezvoltarea abilităţilor beneficiarilor pentru o viaţă independentă în comunitate:

 • evaluarea stării psihologice  a beneficiarilor în baza instrumentelor specifice profesiei, stabilind nivelul general de dezvoltare,
 • identificarea ariilor de dezvoltare deficitare în vederea demarării activității de recuperare;
 • identificarea factorilor de risc şi  suportul pentru crearea condițiilor favorabile pentru dezvoltarea beneficiarului;
 • elaborarea planului individual de dezvoltare;
 • identificarea, evaluarea comportamentelor problematice şi elaborarea planului de suport comportamental;
 • evidența intervenţiilor privind fiecare beneficiar;
 • dezvoltarea  programelor de instruire şi moderarea de  traininguri, mese rotunde etc. pentru beneficiari şi familie în vederea dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă.

Asigurarea socializării beneficiarilor şi dezvoltarea relaţiilor armonioase în familie

 • efectuarea observaţiilor psihologice asupra mediului social şi familial al beneficiarilor Serviciului;
 • depistarea situaţiilor conflictuale generate de prezenţa beneficiarului în familie şi de constrîngerile impuse de starea de sănătate a beneficiarului;
 • facilitarea comunicării eficiente în vederea antrenării abilităților sociale ale beneficiarilor şi familiei în procesul de învățare şi relaționare;
 • optimizarea şi armonizarea relaţiilor dintre beneficiarii şi familia acestuia şi a relaţiilor acestuia cu comunitatea;
 • realizarea ședințelor de consiliere cu familia / îngrijitorul pentru reducerea riscului de abandon şi instituţionalizare şi implicarea familiei în programul de recuperare, depășirii unor situaţii conflictuale, problemelor de comportament etc.;
 • acordarea suportului psihologic beneficiarului şi familiei în participarea la diverse activităţi realizate la nivel de comunitate.

 

Psihologul  va activa în cadrul echipei care include asistent social, logoped, kinetoterapeut, șofer, în subordinea  managerului  Serviciului și coordonatorului proiectului de la AOPD.

Psihologul va beneficia de cursuri de formare inițială / continuă precum și activități de supervizare profesională.

Cerințe de calificare:

 • Diplomă universitară în domeniul psihologiei, psihopedagogiei
 • Experiență profesională relevantă în domeniul socio-uman
 • Cunoașterea legislației în domeniul dizabilității și a sistemului de protecție socială în Republica Moldova;
 • Cunoștințe de specialitate (metode, tehnici și instrumente de evaluare);
 • Cunoașterea caracteristicilor beneficiarilor Serviciului;
 • Cunoașterea excelentă a limbilor română şi rusă;
 • Cunoștințe operare la calculator în programele: Word, Excel, Internet, Power Point.
 • Abilități de relaționare interpersonală;
 • Competențe de aplicare a instrumentelor specifice de lucru;
 • Capacitate excelentă de analiză şi sinteză, interpretare corectă a datelor, situaţiilor;
 • Competență de autoinstruire;
 • Capacitate de lucru independent și în echipă;
 • Competență de comunicare scris și verbal.
 • Integritate, spirit de inițiativă, responsabilitate, capacitate de decizie, confidențialitate, onestitate, flexibilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă. 

Condiții de muncă:

 • Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi
 • Program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauza de masă 12.00-13.00
 • Activitate preponderent în teren (4 zile pe săptămână) şi în birou (1 zi)

Perioada de contractare: 1 august 2022 - 30 august 2023 cu posibilitatea extinderii contractului.

PROCEDURA DE APLICARE ȘI SELECTARE:

 • Depunerea CV-ului, cu evidențierea experienței în domeniul relevant pentru realizarea sarcinilor (max.4 pagini)
 • Menționarea a 2 contacte de referință
 • Evaluarea și selecția aplicațiilor primite în vederea invitării la interviu
 • Interviu de angajare
 • Comunicarea rezultatului interviului de angajare

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 21 iulie 2022, ora 17.30.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail info@aopd.md cu mențiunea Psiholog Serviciul Echipa Mobilă.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la numărul de telefon: 079222505 sau la adresa de e-mail menționată.