Termen extins depunere dosare. Cerere de oferte - contractarea unui/unei specialist/e de comunicare pentru Agenția Proprietății Publicfoto AJUSTAT FINAL

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” anunță concurs pentru selectarea unei persoane fizice care va presta servicii în calitate de specialist comunicare pentru Agenția Proprietății Publice din Republica Moldova. Scopul de bază al specialistului de comunicare va fi îmbunătățirea transparenței și comunicării APP cu publicul privind reformele din cadrul sectorului întreprinderilor de stat.

 • Solicitarea de oferte: 2022. Comunicator APP
 • Data publicării anunțului inițial: 6 mai 2022
 • Data publicării anunțului privind extinderea termenului limită de expediere dosar – 13 mai 2022
 • Termenul limită inițial de prezentare a dosarului: 13 mai 2022, ora 10.00 dimineața 
 • Termenul limită extins privind expedierea dosarului: 23 mai, 2022, ora 19:00 seara
 • Procedura de achiziție: Licitație deschisă 
 • Modalitatea de contractare: Contract de prestări servicii

Activitățile detaliate pe care va trebui să le desfășoare specialistul de comunicare cuprind:

 • Elaborarea unui plan de comunicare și protocoale de comunicare pentru APP;
 • Oferire de suport pentru desfășurarea activităților de comunicare și relații publice ale APP;
 • Actualizarea și îmbunătățirea site-ul web al APP.
 • Activitatea face parte din cadrul proiectului „Asistență tehnică pentru APP și ME în vederea adoptării celor mai bune practici și standarde internaționale în domeniul guvernanței corporative a întreprinderilor de stat”. Proiectul este finanțat de către Fundația Soros Moldova și va fi implementat în perioada martie 2022 – septembrie 2023.

DEPUNEREA DOSARULUI

Dosarul de aplicare va cuprinde următoarele documente:

 • Ofertă tehnică;
 • Ofertă financiară. 

Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi (atașat mai jos).

Termenul limită extins de prezentare a dosarului: 23 mai 2022, ora 19:00.

DOCUMENTE 

Cererea de oferte include:

 • Scrisoarea de invitație;
 • Instrucțiune pentru ofertanți;
 • Termenii de Referință.

Descarcă:

Formularele pentru oferte:

Formularul A,Oferta tehnică (descarcă)

Formularul B,Oferta financiară (descarcă)

DATE DE CONTACT

Pentru întrebări referitoare la Termenii de Referință și cu privire la modul de depunere a ofertelor, vă rugăm să o contactați pe Iulia Sîrghi-Zolotco, directoare serviciu adminsitartiv, financiar și comunicare, prin e-mail: iulia@expert-grup.org

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de e-mail indicată mai sus, până la data de 21 mai 2022, orele 19:00.