Termen extins 1: HelpAge International angajează Manager FinanțeHelpAge International angajează Manager Finanțe

Funcția anunțată: Manager Finanțe

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire

Perioada de lucru estimată: începând cu luna mai 2022

Termen limită pentru aplicare: 25 aprilie 2022

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport.

Suntem în căutarea unui Manager Finanțe responsabil(ă) de:

 • Acordarea suportului programului umanitar prin dezvoltarea și evaluarea propunerilor de proiecte finanțate de donatori și dezvoltarea de noi concepte și finanțări.
 • Colaborarea cu echipa financiară globală a HelpAge, asigurarea că resursele sunt bugetate adecvat și că va fi recuperarea completă a costurilor, prefinanțarea și cofinanțarea sunt monitorizate și gestionate minuțios, iar cererile de proiect sunt depuse și distribuite cu promptitudine către donatori.
 • Revizuirea și procesarea conturilor lunar sau trimestrial ale partenerilor de implementare, elaborarea și analizarea rapoartelor de progres financiar.
 • Întocmirea rapoartelor financiare pentru donatori, organizarea, coordonarea și monitorizarea auditurilor pentru proiecte și parteneri.
 • Asigurarea că programul umanitar respectă politicile și procedurile organizației prezentate conform standardelor organizaționale.
 • Asigurarea că sunt respectate toate cerințele politicilor, sistemelor, procedurilor și formularelor standard de management financiar.
 • Asigurarea că toate achizițiile, plățile și alte tranzacții sunt în conformitate cu regulile financiare ale organizației, regulile și reglementările pentru achiziții, contabilitate și raportare.

Calificări și experiență

 • O calificare parțială sau completă la una dintre instituțiile contabile majore
 • Experiență în elaborarea propunerilor de buget, gestionarea contractelor donatorilor, pregătirea și revizuirea rapoartelor financiare ale donatorilor, coordonarea auditurilor proiectelor și ale partenerilor.
 • Experiență de lucru în suportul personalului și managerilor non-financiari în revizuirea și înțelegerea informațiilor financiare.
 • Abilitatea de a lucra la nivel strategic în ceea ce privește finanțarea, identificând lacune și riscuri și oferind soluții adecvate.
 • Capacitatea și disponibilitatea de a călători în străinătate, inclusiv pe termen scurt.
 • Bune abilități de limba engleză scrisă și orală (nivelul intermediar până la avansat)
 • Cunoașterea limbii române și ruse
 • Capacitatea de a lucra în situații dificile și stresante.

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 25 aprilie 2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Manager Finanțe”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International. Interviul se va desfășura în limbile engleză și/sau română.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.