HelpAge International angajează Ofițer Comunicare 

HelpAge International angajează Ofițer Comunicare

Funcția anunțată: Ofițer Comunicare

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International, Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 1 an cu posibilitate de prelungire

Perioada de lucru estimată: începând cu luna octombrie 2021

Termen limită pentru aplicare: 11 octombrie 2021, ora 12:00

Informații generale

HelpAge International ajută persoanele în vârstă să își revendice drepturile, să facă față discriminării și să depășească sărăcia, astfel încât să poate duce o viață demnă, sigură, activă și sănătoasă.

Colaborăm cu partenerii noștri pentru a ne asigura că oamenii de pretutindeni înțeleg cât de mult contribuie persoanele în etate la dezvoltarea societății și că vârstnicii trebuie să se bucure de dreptul lor la asistență medicală, servicii sociale, securitate economică și fizică. HelpAge International își desfășoară activitățile prin susținerea programelor practice, oferind voce persoanelor în vârstă și influențând politica la nivel local, național și internațional.

HelpAge International este în căutarea unei persoane care să acorde suport în exercitarea funcției de comunicare a programului de țară (HelpAge International, Moldova):

În calitate de Ofițer Comunicare, veți fi responsabil(ă) pentru:

 • creșterea vizibilității organizaționale și promovarea activității și a problemelor de care se preocupă HelpAge în Moldova, prin:
  • activități de presă, publicare și informare, inclusiv dezvoltarea și întreținerea site-ului web informativ al organizației (se are în vedere suport informațional, ci nu de ordin tehnic)
  • activități de advocacy și campanii locale/naționale.
 • promovarea direcțiilor de comunicare și advocacy;
 • administrarea profilurilor HelpAge International în Moldova din mediul online;

Sarcinile propuse

Ofițerul de comunicare va:

 • crea profilul/imaginea HelpAge International Moldova cu impact asupra tuturor entităților relevante din țară atât guvernamentale, cât și neguvernamentale, inclusiv sectorul privat, interesate de domeniul persoanelor în etate;
 • acorda suport Directorului de țară în dezvoltarea strategiei de comunicare ce va include drept obiectiv consolidarea rolului HelpAge în susținerea drepturilor persoanelor în vârstă din Moldova;
 • proiecta diferite modalități de comunicare pentru ca informația să ajungă la persoanele în vârstă, la decidenți și publicul cheie și va coordona activitățile de comunicare pentru a susține comunicarea și advocacy în domeniile cheie ale HelpAge în Moldova;
 • menține și dezvolta relația cu reprezentanții mass-media, va organiza evenimente cu participarea mass-mediei și va asigura distribuirea maximal posibilă a informației în toată mass-media națională, va crea și menține o bază de date media;
 • coordona transpunerea agendei globale a campaniei HelpAge și a campaniilor naționale ale HelpAge în Moldova, de exemplu, campania HelpAge: „Age Demands Action”.
 • fi implicat(ă) la elaborarea, editarea și distribuirea publicațiilor regulate, materialelor informaționale (buletine informative, studii de caz, mesaje pe rețelele sociale, rezumate din cadrul conferințelor proiectelor, broșuri, pliante, etc);
 • compila, elabora și difuza lucrări de informare, articole și comunicate de presă cu privire la problemele legate de îmbătrânire, în colaborare cu personalul și partenerii programului;
 • dezvolta și administra site-ului HelpAge Moldova, (veți fi responsabil(ă) pentru conținut și actualizări), va gestiona conturilor de socializare (Facebook, Instagram, Twitter etc.).

Calificări și experiență

 • cel puțin 3 ani de experiență de succes într-o poziție similară;
 • studii superioare în unul din domeniile: jurnalism, comunicare, științe politice sau alte domenii relevante;
 • abilități excelente de comunicare inclusiv cu persoane social-vulnerabile, persoane afectate de violența în familie, persoane în etate, alte grupuri de populație;
 • o bună înțelegere și cunoaștere a drepturilor persoanelor în vârstă în diverse domenii, cum ar fi protecția socială, sănătatea etc.
 • capacitatea de a scrie accesibil pentru diferite audiențe și de a interpreta informații pentru acestea;
 • cunoștințe în editare, corectare, producție și gestionare a materialelor informative;
 • se vor aprecia calități precum automotivația, proactivitatea, organizarea, responsabilitatea și capabilitatea de a face față termenelor limită de realizare a sarcinilor;
 • abilități excelente de comunicare interpersonală, verbală și scrisă, cu calități de diplomație și toleranță;
 • disponibilitatea de a se deplasa în afara Chișinăului în localitățile de implementare a proiectelor HelpAge International;
 • abilități în domeniul IT, design web și abilități de publicare pe rețelele sociale;
 • abilități de comunicare verbal și în scris, în română și rusă (opțional) și, de preferință, să aveți un nivel intermediar de engleză, atât scris, cât și vorbit (excepțiile privind competențele în limba engleză pot fi analizate, cu condiția că, candidatul să îndeplinească bine alte cerințe).
 • experiență de lucru cu organizații neguvernamentale și organizații internaționale va constitui un avantaj;

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 11 octombrie 2021, ora 12:00, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Ofițer Comunicare HelpAge”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

Reieșind din situația pandemică, Vă anunțăm că prima etapă de interviuri se va desfășura în mediul online cu conectarea obligatorie a camerei web.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Solomon.