CCI a RM anunță concurs pentru selectarea formatorilor la realizarea programului de formare a maiștrilor-instructori ai unitățiiCCI a RM anunță concurs pentru selectarea formatorilor la realizarea programului de formare a maiștrilor-instructori ai unității

Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) anunță concurs pentru selectarea formatorilor la realizarea programului de formare a maiștrilor-instructori ai unității, începând cu data de 18 aprilie 2024, în mod online, pe platforma Zoom, în limba rusă. Cursul cuprinde 600 de ore academice (150 contact direct, 450 studiu individual), 20 credite ECTS.

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea serviciilor de instruire a maiștrilor-instructori ai unității

Autoritatea contractantă: Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Procedura achiziţiei: Licitaţie

Selectarea formatorilor se va desfășura în baza unui concurs deschis. La concurs pot participa atât cetățeni ai Republicii Moldova, cât și cetățeni străini, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Programul de formare a maiștrilor-instructori al unității (20 credite) se organizează și desfășoară în conformitate cu prevederilor art. 11, art.15 al Legii nr. 110/2022 și curriculumul la programului de formare psihopedagogică a maiștrilor-instructori care îl puteți studia accsând linkul: https://chamber.md/wp-content/uploads/2023/01/CURRICUL.pdf

Etapele de desfășurare a concursului:

  1. Înscrierea candidaților se face prin depunerea dosarului personal, care va conține CV-ul însoțit de documente care certifică experiența și calificarea corespunzătoare și oferta financiară;
  2. Evaluarea dosarelor de către Comisia de concurs;
  3. Anunțarea rezultatelor concursului.

Cerințe minime pentru candidați:

  • educație și experiență în domeniu;
  • abilități de comunicare;
  • competențe tehnice;
  • abilități de gestionare a timpului;
  • abilități pedagogice.

Dosarele de participare vor fi depuse la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Adresa: mun. Chișinău, MD- 2004 bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 151, sau prin e-mail la adresa: dual@chamber.md.

Termenul limita de depunere a dosarelor: 10 aprilie 2024.

Persoană de contact: Elena Movileanu, șefa secție învățământ dual, tel +37322 24 42 83, e-mail: elena.movileanu@chamber.md.

Acest program va avea loc cu sprijinul proiectului „Întreprinderi și Comune Puternice pentru Moldova”, finanțat de Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și Guvernul Elveției, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).