750 de companii din Moldova participă la un studiu amplu despre bariere netarifare în comerțCamera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) în parteneriat cu Centrul de Comerț Internațional (ITC) realizează cel mai amplu sondaj în rândul antreprenorilor din Moldova, care are ca scop identificarea obstacolelor în calea comerțului internațional de mărfuri și servicii.

750 de companii – importatori și exportatori de mărfuri și servicii sunt intervievați despre provocările cu care se confruntă, precum reglementările și cerințele excesive, proceduri complicate de obținere a actelor permisive, restricțiile și prohibițiile la import/export, procedurile de control și alte  formalități care îngreunează comerțul transfrontalier.  

Obiectivul principal al sondajului este de a sistematiza percepțiile întreprinderilor cu privire la bariere împovărătoare și obstacolele pentru comerțul cu mărfuri (la nivel de produs, țară parteneră și măsura netarifară), precum și comerțul cu servicii unde sunt intervievate companiile din 3 domenii – tehnologiile informației și comunicațiilor, transport, logistică  și turism.   

Până în prezent, echipa CCI a RM, formată din experți și specialiști din toate filialele instituției, a realizat cu success primele 500 de interviuri.

Răspunsurile companiilor sunt strict confidențiale și se înregistrează pe o platforma specializată a ITC, ce permite efectuarea analizelor calitative a datelor.

Metodologia și chestionarele utilizate, permit colectarea celor mai relevante informații despre bariere, care au impact direct asupra businessului, iar sistemul de clasificare internațională a acestora, permite obținerea datelor valoroase de importanță majoră nu doar la nivel național dar și cel regional.

Sondajul va ajuta la identificarea la nivel de sector, produs sau serviciu și la nivel de țară parteneră, a barierelor principale cu care se confruntă antreprenorii și la identificarea potențialelor blocaje la nivel național.

Nota: Această activitatea se realizează de CCI în parteneriat cu ITC, în cadrul proiectului regional, la care participă și alte țări din parteneriatul Estic (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova).