Anunț pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de networking în cadrul proiectului „Femei pentru liderism și bună guvernare”Anunț pentru selectarea unui agent economic care să furnizeze servicii de alimentație și locațiune a unei săli de conferințe pentru organizarea evenimentelor de  networking în cadrul proiectului „Femei pentru liderism și bună guvernare”

Organizație:

Asociația Obștească “Institutum Virtutes Civilis”

Sectorul:

Non-guvernamental

Locație:

Republica Moldova

Perioada de prestare a serviciilor: 

martie - septembrie 2024

Termen limită de aplicare:

23 februarie 2024, ora 23:59

1. CONTEXT:

AO ”Institutum Virtutes Civilis” (AO IVC) implementează, cu suportul UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei, inclusiv prin intermediul Fondului Femeilor in Politică, precum și Oficiile Guvernamentale ale Suediei, reprezentante de Ministerul de Afaceri Externe, proiectul ”Femei pentru Liderism și Bună Guvernare”, care își propune să contribuie la creșterea reprezentării femeilor în funcțiile publice elective la nivel local și național, precum și abilitarea femeilor de a participa cu succes în procesele de bună guvernare din Republica Moldova.

2. OBIECTIVUL ACHIZIȚIEI:

AO ”Institutum Virtutes Civilis” contractează un prestator de servicii care să ofere servicii de alimentație și închiriere a sălii de conferințe pentru desfășurarea evenimentelor cu capacitatea de minim 75 persoane.

3. TERMENI ȘI LIVRABILE:

Serviciile vor fi oferite în perioada martie - decembrie 2024, conform unui grafic de desfășurare a evenimentelor care va fi agreat în prealabil cu beneficiarul. Oferta pentru concurs va fi prezentată conform tabelului de mai jos:

Tabelul reflectă calculele pentru un evenument.

Nr.

ord

Tipul cheltuielilor

Cantitate

Preț unitate în MDL, cu TVA 0

Preț total în MDL, cu TVA 0

1.

1 sală de conferințe cu capacitatea de 75-100 persoane, dotată cu videoproiector, ecran de proiecție, flipchart, conexiune internet, aer condiționat, mese, scaune, microfoane

1

   
 

Echipament de traducere sincronică (cabine traducători, căști pentru cel puțin 75 persoane)

     

2.

Pauză de cafea (cu anexarea meniului propus la oferta financiară) – 1 pauză per zi

75 de porții

   

3.

Prânz (cu anexarea meniului propus la oferta financiară)  (1 prînz X 75 de persoane)

75 de porții

   

4.

Apă plată în sala de conferințe (sticle de 0.5l) (2 X 75 de persoane)

150 de sticle

   

     TOTAL:

   

 

 

4. CERINȚE PENTRU PERSOANELE JURIDICE APLICANTE:

Persoanele juridice interesate vor expedia până la 23 februarie 2024, ora 23.59, următoarele documente:

  1. Oferta financiară întocmită conform tabelului din capitolul III (TERMENI ȘI LIVRABILE), semnată și ștampilată. Oferta financiară va rămâne neschimbată cel puțin 45 de zile de la data prezentării ofertei;
  2. Meniurile propuse pentru pauza de cafea și prânz în 2 variante fiecare (semnate și ștampilate);
  3. Autorizația de prestare a serviciilor solicitate;
  4. Copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice

5. CRITERII DE EVALUARE:

 

Vor fi evaluate doar dosarele complete transmise la concurs cu respectarea deplină a condițiilor descrise în acești termeni de referință.

La evaluarea dosarelor se va ține cont de:

  • Experiența ofertantului (companiei): prezenţa pe piaţă, clienţi /referinţe;
  • Capacitatea sălii de conferințe;
  • Oferta financiară atractiva;
  • Sala de conferinta pentru pauza de cafea si prinz sa fie in aceeiasi cladire.

Contractul va fi semnat cu prestatorul care va prezenta cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere financiar, al condițiilor pentru desfășurarea activităților de instruire și al meniului oferit.

Persoanele juridice interesate vor transmite oferta până la data de 23 februarie 2023, ora 23.59, într-un document separat, pe adresa de e-mail info.aoivc@gmail.com  cu titlul mesajului „OFERTE EVENIMENTE NETWORKING_2024”. Pentru întrebări sau clarificări ne puteți contacta la email: info.aoivc@gmail.com

AO IVC își rezervă dreptul de a solicita documente adiționale în caz de necesitate, de a organiza vizite de documentare pentru verificarea condițiilor sălii de conferințe, de a selecta unul sau mai mulți prestatori sau de anula concursul la orice etapă a procesului de selecție.

Doar prestatorul/prestatorii selectat/selectați va fi/vor fi contactat/contactați.