CCF Moldova anunță concurs extins pentru selectarea unui consorțiu de experți/companie de consultanță în vederea elaborării unui Program de asistentă educațională a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autistCCF Moldova anunță concurs extins pentru selectarea unui consorțiu de experți/companie de consultanță în vederea elaborării unui Program de asistentă educațională a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist

CCF Moldova anunță concurs pentru selectarea unui consorțiu de experți/companie de consultanță în vederea elaborării unui Program de asistentă educațională a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist

Despre organizație:

CCF Moldova (www.ccfmoldova.org) este o organizație non-guvernamentală fondată în 2004, care, din 2005, reprezintă fundația britanică Hope and Homes for Children. CCF Moldova  are o experiență în domeniul protecției sociale a copilului și familiei, realizând dreptul fiecărui copil la creștere și dezvoltare în mediul familial și mediul educațional incluziv în care aceștia își pot realiza potențialul.

Context

Din 2011, CCF Moldova este activ implicată în promovarea culturii, valorilor și practicilor educației incluzive în țară și a sprijinit direct peste 100 de școli din peste 25 de raioane.

In perioada martie 2023 – iulie 2025, CCF Moldova implementează proiectul Participăm acum! - Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova” în colaborare cu MEC si ANACEC si în parteneriat cu ChildFund Germania, cu suportul financiar al BMZ - Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova

Proiectul „Participăm acum! - Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova” este implementat în  18 școli-pilot din Republica Moldova care au fost selectate prin concurs național și vor beneficia de dotare cu echipament și tehnologii asistive, în funcție de necesitățile copiilor cu dizabilități senzoriale. Proiectul se aliniază la obiectivul general 2 al Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2021-2030 ”EDUCAŢIA 2030” - Asigurarea accesului la Educație de calitate pentru toți pe întreg parcursul vieții.

În cadrul proiectului va fi elaborat un Program de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz   si tulburări din spectrul autist care va servi drept suport pentru specialiștii din domeniul educației: cadre didactice de sprijin, logopezi, psihologi și psihopedagogi în procesul de asistență a copiilor cu dizabilitate de auz și cu tulburări din spectrul autist.

Consorțiul/compania va elabora un Program de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist care poate cuprinde diverse abordări: terapie ocupațională și terapie prin artă, abordări moderne (de ex. expunerea cu ajutorul mijloacelor tehnice), metode verbale (de exemplu, narațiune, reprezentare, euristică), metode intuitive (bazate pe observarea directă, concret-senzorială a obiectelor și fenomenelor realității sau a înlocuitorilor acestora), metode bazate pe contactul cu realitatea (demonstrație, modelare, experiment) etc. Această listă este una indicativă și va fi revizuită în baza unei evaluări complexe care va preceda elaborarea. Consorțiul/compania va ține cont de nevoile și recomandările practicienilor din domeniu atât în contextul conținuturilor cât și în materie de structură și format al programului.

Responsabilitățile experților:

 

 • Analiza literaturii de specialitate referitor la asistența și terapia copiilor cu dizabilitate de auz  și tulburări din spectrul autist;
 • Evaluareanevoilor copiilor cu dizabilități, în baza vizitelor de evaluare organizate îninstituțiile de învățământ, participante la proiect (min. 12 școli, câte două din fiecare raion);
 • Evaluareanevoilor de suport a specialiștilor din sistem, atât la nivel de instituție de învățământ, cât și a specialiștilor SAP (min. 12 școli, câte două din fiecare raion);
 • Prezentarea conceptului și a structurii preliminare a programului în grup tehnic (SAP din raioanele participante la proiect și CRAP);
 • Elaborarea proiectului de Program de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist;
 • Facilitarea a 3 evenimente de consultare online cu circa 60 de specialiști din școlile participante la proiect;
 • Finalizarea  Programuluide asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz  si tulburări din spectrul autistîn baza recomandărilor primite în urma evenimentelor de consultare;
 • Prezentarea Programului finalde asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist organelor de resort (MEC, CRAP, SAP);
 • Consorțiul/compania va nominaliza un/o expert/ă care va coordona efortul experților și va asigura comunicarea cu CCF Moldova.

 

Perioada de realizare - 15 noiembrie - 15 februarie 2024

Nr. 

Sarcini  

Produsele livrate  

Termenul limită sau perioada

1. 

Analiza literaturii de specialitate referitor la asistența și terapia copiilor cu dizabilitate de auz  și tulburări din spectrul autist.

Lista literaturii de specialitate analizate;

 

     2.

Evaluarea nevoilor copiilor cu dizabilități, în baza vizitelor de evaluare organizate în instituțiile de învățământ, participante la proiect (min. 12 școli, câte două din fiecare raion);

Sumar al raportului de evaluare a nevoilor

 

3

Evaluarea nevoilor de suport a specialiștilor din sistem, atât la nivel de instituție de învățământ, cât și a specialiștilor SAP (min. 12 școli, câte două din fiecare raion);

Sumar al raportului de evaluare a nevoilor specialiștilor din sistem;

 

 

4

Prezentarea conceptului și a structurii preliminare a programului în grup tehnic (SAP din raioanele participante la proiect și CRAP);

Conceptul si structura preliminară a Programului prezentat;

 

5

Elaborarea proiectului de Program de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist;

Proiectul de Program de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist prezentat;

 

6

Facilitarea a 3 evenimente de consultare online cu circa 60 de specialiști din școlile participante la proiect;

3 evenimente de consultare online cu circa 60 de specialiști din școlile participante la proiect facilitate;

 

7

Finalizarea Programului de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz  si tulburări din spectrul autist în baza recomandărilor primite în urma evenimentelor de consultare;

Programul de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz  si tulburări din spectrul autist în baza recomandărilor primite în urma evenimentelor de consultare finalizat;

 

8

Prezentarea Programului final de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist organelor de resort (MEC CRAP, SAP).

Prezentarea versiunii finale a Programul final de asistenta a copiilor cu dizabilitate de auz si tulburări din spectrul autist organelor de resort prezentat.

 

9

Consorțiul/compania va nominaliza un/o expert/ă care va coordona efortul experților și va asigura comunicarea cu CCF Moldova.

Un/o expert/ă care va coordona efortul experților și va asigura comunicarea cu CCF Moldova nominalizat

 

 

Criterii de eligibilitate:

 • Studii superioare relevante în domeniul pedagogiei, psihopedagogiei speciale, sănătății  mintale, psihologie;
 • Experiență în elaborarea ghidurilor/programelor/cursurilor de instruire/materialelor informative de suport etc.;
 • Experiența teoretică și practică dovedită a experților va constitui un avantaj
 • Experiență directă în lucru cu copii cu dizabilități va constitui un avantaj;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă;
 • Abilități excelente de lucru în echipă și de comunicare, inclusiv abilități de comunicare publică;
 • Pentru companie: Persoana juridică înregistrată în Republica Moldova;

DOSARUL VA INCLUDE: 

 • CV-ul candidatului/consorțiului/companiei care demonstrează calificările, competențele și experiența relevantă.
 • Oferta tehnică
 • Oferta financiară (nr de zile și onorariul, incluzând toate taxele)

Calificarea și experiență anterioara

(30 pct)

Oferta tehnică

(40 pct)

Oferta financiară

(30 pct)

 

Termen de aplicare - 27 noiembrie 2023

Dosarul va fi expediat la adresele:

lorina.ghitu@ccfmoldova.org

diana.panainte@ccfmoldova.org 

Pentru informații suplimentare puteți sa ne contactați la nr. de telefon:

069931164 – Diana Panaite

CCF Moldova este semnatară a Politicii de Protecție a Copilului și Politicii de Prevenire a Exploatării și Abuzului Sexual și declară toleranță zero față de orice formă de violență.

Experții contractați vor semna ambele politici și își vor asuma angajamentul de respectare a acestora.

Doar consorțiu/compania selectat/ă va fi contactat/ă și invitat/ă la interviu.