Concurs de selectare a unui consultant/consultante în dezvoltarea Politicii PSEA pentru Fundația Regina Pacis și facilitarea unui atelier privind PSEAConcurs de selectare a unui consultant/consultante în dezvoltarea Politicii PSEA pentru Fundația Regina Pacis și facilitarea unui atelier privind PSEA

Locația: Republica Moldova

Limba de Lucru: Română

Perioadă: Decembrie 2023 – Ianuarie 2024

Context

Fundația Regina Pacis este o organizație de binefacere, care activează în Republica Moldova începând cu anul 2001. Prioritatea Fundației este de a acorda ajutor persoanelor social vulnerabile, care au un nivel de trai scăzut.

Misiune Fundației este crearea unui mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

În contextul izbucnirii conflictului în Ucraina, Fundația Regina Pacis a răspuns imediat crizei umanitare, punând în aplicare măsuri concrete pentru a veni în ajutorul celor afectați. Fundația Regina Pacis s-a angajat să ofere un sprijin cuprinzător și adaptat nevoilor refugiaților ucraineni, astfel încât aceștia să aibă cele mai bune șanse de a-și reconstrui viețile și de a se integra în comunitățile gazdă.

În acest sens, Fundația și-a propus să dezvolte o politică PSEA, iar echipa Fundației să beneficieze de un training cu privire la exploatarea și abuzul sexual, pentru a se familiariza cu o serie de măsuri de combatere a exploatării și abuzului sexual, pentru a înțelege care este impactul exploatării și abuzului sexual asupra victimelor și care sunt consecințele pentru personal care comite exploatare și abuz sexual.

Obiectiv

Scopul acestei consultanțe constă în dezvoltarea Politicii privind Prevenirea și Răspunsul la Exploatarea și Abuzul Sexual (PSEA) pentru Fundația Regina Pacis. Această politică va reprezenta baza pentru implementarea măsurilor practice începând cu anul 2023. Metodologia implică revizuirea documentelor de politică relevante, a legislației specifice și consultarea personalului Fundației. Personalul cheie al Fundației Regina Pacis va acorda sprijin deplin procesului și va ghida consultantul în elaborarea politicii. Aceștia vor fi consultați la începutul consultanței pentru a integra perspective relevante.

Această consultanță își propune să atingă scopul prin intermediul următoarelor obiective specifice:

1. Evaluarea Organizațională PSEA

a. Dezvoltarea modalității de evaluare;

b. Realizarea evaluării PSEA;

2. Dezvoltarea Politicii PSEA

c. Cartografierea politicilor și ghidurilor organizaționale existente legate de prevenirea și răspunsul la exploatarea și abuzul sexual la locul de muncă, inclusiv mecanisme pentru conștientizare, prevenire și raportare;

d. Dezvoltarea Politicii PSEA pentru Fundația Regina Pacis;

Activități Cheie, Produse și Livrabile

Se așteaptă ca consultantul să desfășoare următoarele activități și să prezinte produsele corespunzătoare în conformitate cu obiectivele acestor Termeni de Referință (ToR):

Livrabile

Descriere

Timp

Raportul de inițiere

Cadru conceptual și metodologie

1 zi

Evaluarea PSEA

Activități de evaluare la FRP, cum ar fi interviuri cu informatori-cheie și discuții de grup printre părțile interesate identificate

2 zile

Politica PSEA 

Dezvoltarea Politicii PSEA pentru FRP 

6 zile

Desfășurarea unui atelier PSEA

Facilitarea unui atelier pentru echipa Fundației Regina Pacis privind PSEA

1 zi (sfarșitul consultanței)

 

Calificări și Abilități 

Educație: studii superioare într-un domeniu relevant, preferabil legat de studiile umanitare, de gen și dezvoltare, drepturile omului, studii de dezvoltare sau științe sociale.

Experiență Necesară:

  • Cel puțin 5 ani de experiență de lucru în prevenirea și protecția împotriva exploatării și abuzului sexual, violenței bazate pe gen, protecția copilului sau într-un alt domeniu similar relevant, preferabil în Moldova;
  • Experiență în rol de consiliere, dezvoltare de politici;
  • Experiență în conducerea cercetărilor și facilitarea consultărilor.

Durata Consultanței

Consultanța va fi pentru 10 zile lucrătoare în perioada decembrie 2023 - ianuarie 2024.

Activitatea se realizează în cadrul proiectului finanțat de Swiss Solidarity.

Modalitate de aplicare

Candidații interesați pot trimite CV-ul, cu indicarea  a două persoane de referință si oferta financiară  la adresa de email: cvarzari@reginapacis.org, cu subiect: Consultant PSEA, până la data de 20 noiembrie 2023.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.