Asociația Obștească CCF Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru producerea mobilieruluiAsociația Obștească CCF Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru producerea mobilierului

Informație.

In perioada martie 2023 – iulie 2025, CCF Moldova implementează  proiectului Participam acum! - Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova” în colaborare cu MEC si ANACEC si în parteneriat cu ChildFund Germania, cu suportul financiar al BMZ - Ministerul Federal pentru Cooperare Economică și Dezvoltare din Germania.

In cadrul proiectului participă 18 școli din 6 raioane selectate în parteneriat cu MEC și CRAP având grup ținta circa 180 de copii cu dizabilități, 70 de părinți ai copiilor cu dizabilități, specialiști din domeniul educației inclusive, manageri școlari si profesori. Școlile au fost selectate în urma unui concurs la care au participat 140 școli din 28 raioane.

OBIECTIVUL PROIECTULUI: Îmbunătățirea oportunităților de participare a copiilor și tinerilor cu dizabilități în sistemul de educație din Republica Moldova

      În acest context, CCF Moldova anunță concurs de selectare a unei companii pentru producerea mobilierului în 8 școli  și solicită prezentarea ofertelor de preț pentru efectuarea lucrărilor de realizare a obiectelor de mobilier, asamblarea, organizarea, amenajarea în spațiul școlilor, proiectele cărora le găsiți în linkul indicat: https://docs.google.com/document/d/15raN-gap7_MEunenOioqb9Y6Xi76jQ6T/edit

         Criterii de eligibilitate:

Compania ofertantă trebuie să fie persoană juridică, specializată în fabricarea și/sau comercializarea mobilei sau articolelor de mobilier cu experiență în domeniu de 3 ani.

        

         Conținutul ofertei:

 

  • Date despre companie (denumirea, adresa juridică șu poștală, date bancare, telefoane de contact, adresa electronică, persoana de contact);
  • Descrierea ofertei tehnice cu designul proiectului:
  • Oferta financiară, prezentată în LEI MLD, cu TVA 20%.
  • În oferta de preț se va include toate costurile aferente (livrarea, instalarea) în 8 șscoli din 5 raioane al R.Moldova.

         Criterii de evaluare a ofertelor:

  • Calitatea superioară a serviciilor și a materialelor de producere obiectelor de mobilă;
  • Certificate de calitate a materialelor de producere mobilierului;
  • Preţ competitiv, inclusiv cu respectarea raportului preț-calitate;
  • Realizarea lucrărilor conform proiectelorși darea în exploatare până la 15 decembrie 2023.

Plata se va efectua prin transfer bancar cu cota parte 50% avans, 50% după darea în exploatare obiectului.

Termenul limită de transmitere a ofertelor:

Persoana responsabilă de procedura de achiziție:

Tozlovan Alexandru ( 069347043 mobil), între orele 09:00-18:00

Obiectul achiziției:  producerea mobilierului 

Locul depunerii ofertei de preț: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Locul eliberării documentelor: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5

Locul desfasurarii tenderului: mun. Chișinău, str. A. Pușkin 16, bir 5 

Limba in care se vor intocmi documentele de tender : Română

Termenul limită de depunere a ofertelor 13 noiembrie 2023 (ora 23:59)

 

Pentru detalii suplimentare, apelați la numărul de telefon:

  • Manager procurări           069 347 043 (Tozlovan Alexandru)
  • Contabil-șef                     068 185 557 (Silvia Gorobeț)