Asociația Obștească CCF Moldova solicită oferta de consultanță pentru realizarea analizei mecanismului de finanțare a serviciilor de îngrijire de tip familial a copiilor cu dizabilitățiAsociația Obștească CCF Moldova solicită oferta de consultanță pentru realizarea analizei mecanismului de finanțare a serviciilor de îngrijire de tip familial a copiilor cu dizabilități

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru contractarea serviciilor de consultanță în vederea  analizei mecanismului de finanțare  a serviciilor de îngrijire de tip familial a copiilor cu dizabilități

 

 1. Informație de context

In contextul pilotării serviciului social Asistență Parentală Profesionistă Specializată în Republica Moldova,  CCF Moldova, cu sprijinul financiar al proiectului HOPE,  solicita oferta de consultanta pentru realizarea analizei mecanismului de finanțare a serviciilor de îngrijire de tip familial a copiilor cu dizabilități.

Proiectul HOPE “Abordarea holistică a protecției copilului în Moldova” are ca scop promovarea și apărarea drepturilor copiilor din Republica Moldova și se axează pe trei domenii: Justiția juvenilă;  Asistența parentală profesionistă specializată; Educație în mediul rural. Proiectul este implementat de către Caritas Austria prin intermediul partenerilor săi din Moldova: CCF Moldova, Regina Pacis și Diaconia și este finanțat de Uniunea Europeană, Agenția Austriacă de Dezvoltare și Caritas Austria.

Changing the Way We Care (CTWWC) este o inițiativă globală lansată în octombrie 2018, cu scopul de a promova îngrijirea familială sigură și protectoare pentru toți copiii din instituții rezidențiale sau cei în situație de risc de separare de familiile lor, prin consolidarea familiilor, reformarea sistemelor naționale de îngrijire a copiilor și schimbarea angajamentelor la nivel național, regional și global. În Republica Moldova, CTWWC este unul dintre principalii parteneri ai Guvernului pentru implementarea Programului Național pentru Protecția Copilului 2022-2026 și una dintre prioritățile CTWWC este diversificarea serviciilor alternative de tip familial pentru îngrijirea copiilor cu dizabilități.

Prezenta analiză financiară se va completa și se va sincroniza cu Analiza condițiilor optime și a barierelor în plasamentul copiilor cu dizabilități severe în servicii alternative de tip familial și Evaluarea plasamentului în Asistență Parentală Profesionistă (APP)/Case de Copii de Tip Familie (CCTF) a copiilor cu dizabilități și analiza situației și nevoilor Serviciului APP în Agenția Teritorială de Asistență Socială (ATAS) Ialoveni la etapa inițială de pilotare a Modelului APP specializat, analiză realizată de către CCF Moldova în parteneriat cu CTWWC.

 1. Contractarea serviciilor de consultanță și cercetare

Solicitarea  serviciilor de consultanță derivă din obiectivele de politici naționale și angajamentele internaționale ale Republicii Moldova.

Programul Național pentru Protecția a Copilului pe anii 2022-2026 prevede:

”Consolidarea serviciilor de îngrijire alternativă de tip familial și asigurarea disponibilității și accesibilității acestora pentru fiecare copil, la necesitate, în vederea asigurării unui volum al cheltuielilor alocate în bugetele locale pentru serviciile de îngrijire alternativă de tip familial de 170 mil.lei în 2026 față de 85 mil. lei în 2020 și a creșterii ponderii copiilor în servicii de plasament de tip familial de la 83,4% la 95% în aceeași perioadă”.

 Programul de asociere UE-Republica Moldova pentru anii 2022-2027 prevede ”continuarea dezinstituționalizării copiilor și asigurarea faptului că numărul copiilor din instituții este redus treptat la zero, astfel ca dezinstituționalizarea să fie finalizată, dezvoltând, totodată, forme alternative de îngrijire.” 

Avizul Comisiei Europene privind cererea RM de aderare la UE face referire la faptul că ”Numărul de bebeluși și copii cu dizabilități  care se află în instituții rezidențiale este îngrijorător”.

Un studiu efectuat de către CTWWC în 2022 a constatat că instituțiile rezidențiale pentru copii mici costă între 245 000-339 000 de lei per copil, față de 17 185 de lei, în medie, pentru serviciile centrate pe familie. Acest fapt denotă că, Moldova poate îngriji 14 copii în familie la costul alocat îngrijirii unii copil într-o instituție rezidențială.

 Conform raportului CER  in anul 2022, din 1057 de copii plasați în APP sau CCTF, 122 de copii (11,54%) au dizabilități, iar dintre ei  32 (sau 3%) au dizabilități severe.

 • Contractarea serviciilor de consultanță
 1. Identificarea nevoilor de suport financiar/material și soluțiile de motivare a APP să fie dispuși să îngrijească copii cu dizabilități;

Analiza financiară a furnizării serviciilor în cadrul APP Specializat pentru copii cu dizabilități va include:

 1. Colectarea și analiza datelor financiare referitoare la condițiile de salarizare a APP, mărimea alocațiilor/prestațiilor pentru copiii cu dizabilități plasați în APP;
 2. Identificarea nevoilor actuale a APP pentru a putea oferi o îngrijire de calitate copiilor cu dizabilități;
 3. Evaluarea si înțelegerea  impedimentelor financiare care pot descuraja plasarea copiilor cu dizabilități in APP:
 4. Identificarea condițiilor de motivare si a resursele necesare pentru a crea un mediu atractiv si sustenabil pentru APP care sa fie dispuși sa îngrijească copii cu dizabilități.

Metodologia cercetării și chestionarele pentru studiile calitative vor fi elaborate de expertul/ grupul de experți contractat, vor fi consultate și validate de către CCF Moldova și părțile interesate. Studiul  calitativ va include Discuții în format Focus Group cu următoarele grupuri profesionale:

 1. Asistenți parentali profesioniști/părinți-educatori care au îngrijit copii cu dizabilități în plasament în perioada 2018-2022;
 2. Asistenți parentali profesioniști/părinți-educatori care nu au îngrijit copii cu dizabilități;
 3. Specialiști/manageri ai serviciului APP;
 4. La necesitate, expertul va colecta date suplimentare de la specialiști din domeniul medical, social, educație, etc.

Scopul final al acestei evaluări este elaborarea scenariului de finanțare a serviciului APP pentru copii cu dizabilități, prin  identificarea necesarului și deficitului de resurse, prezentarea recomandărilor privind revizuirea și îmbunătățirea cadrului normativ privind finanțarea serviciului APP specializat, în vederea asigurării calității, eficienței și sustenabilității acestora.

 1. Sarcini și Livrabile

Sarcinile și livrabilele pentru efectuarea analizei financiare privind plasamentul în APP/CCTF a copiilor cu dizabilități:

Nr.

Descrierea sarcinilor pentru  serviciile de consultanță

Produsele livrate

Timp estimativ,

număr de zile

 

Elaborarea și consultarea metodologiei analizei financiare a serviciului APP specializat

Metodologie aprobată

Ghid de FG elaborat

4

 

Colectarea datelor calitative  și cantitative

Stenogramele discuțiilor în FG

Raport intermediar privind  datele colectate

7

 

Analiza situației financiare a serviciului de APP specializat

Raport intermediar

Scenariu de finanțare a serviciului APP

5

 

Elaborarea raportului inițial în limba română

Proiect Raport

5

 

Atelier de validare a rezultatelor și finalizarea raportului final în limba română

Feedback colectat

Raport final aprobat

4

 

Elaborarea prezentării PPT în limbile română și engleză

PPT elaborată

0,5

 

Prezentarea principalelor constatări și recomandări în cadrul ședinței cu părțile interesate. Prezentarea raportului final.

Participare la eveniment

Raport final

0,5

 

Total

 

26 zile

  

Cerințe pentru consultanți (persoane fizice / persoane juridice):

 • Studii superioare, preferabil în domeniul finanțelor publice (persoane fizice);
 • 5 ani de experiențade participare în evaluări și studii (exemple de sarcini similare): (persoane fizice și juridice);
 • Cunoștințe a sistemului național de protecție socială și a politicilor existente;
 • Capacități analitice de scriere a rapoartelor;
 • Cunoașterea excelentă a limbii engleze va fi considerat un avantaj;
 • Cunoașterea obligatorie a limbilor română și rusă;
 • Abilități excelente de utilizare Microsoft Word Office, Excel, PowerPoint, Outlook etc.;
 • Bune abilitați de comunicare în echipă.

 

 1. Perioada de contractare a serviciilor de consultanță

Perioada de prestare a serviciilor de consultanță este Noiembrie 2023-Ianuarie 2024. 

CCF Moldova va asigura transportul consultanților, în cazul necesității de deplasare și sprijin în coordonarea cercetării.

 1. Modalitatea de colaborare cu echipa CCF Moldova

Serviciile de consultanță vor fi coordonate și monitorizate de CCF Moldova. Totodată, CCF Moldova va asigura transmiterea Rapoartelor și Studiilor în domeniu realizate de partenerii locali și internaționali ai inițiativei CTWWC  disponibile în rețeaua comună de resurse informaționale, dar și ale datelor obținute de la autoritățile de resort.

 • Modalitatea de aplicare

Candidații interesați pot trimite CV-ul, cu indicarea  a două persoane de referință  pentru recomandări (preferabil angajatori), precum și oferta tehnică și financiară  la adresa de email: livia.marginean@ccfmoldova.org , până la data de 8 noiembrie 2023.

Doar candidații preselectați vor fi contactați și invitați la interviu.

 • Dispoziții finale

Organizația CCF Moldova declară toleranță zero față de toate formele de abuz și exploatare față de copii și adulții vulnerabili.

CCF Moldova în activitatea sa aplică proceduri  de protecție a copilului, prevenire a exploatării și abuzului sexual, de protecție a datelor cu caracter personal, conform cadrului normativ național, respectiv  experții vor semna o declarație prin care se vor angaja să respecte prevederile acestora.