Termen extins: Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț privind achiziționarea materialelor didacticeTermen extins: Fundația Regina Pacis solicită oferte de preț privind achiziționarea materialelor didactice

Achiziția se realizează în cadrul proiectului “Educație incluzivă pentru refugiații din Ucraina și pentru membrii vulnerabili ai populației gazdă în Republica Moldova” cu susținerea fundației Plume în parteneriat cu Street Child.

La pregătirea dosarului, ofertanții vor examina în detalii cererea de ofertă privind achiziționarea materialelor didactice, inclusiv specificația tehnică care poate fi accesată AICI.

Oferta dumneavoastră trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  • Date generale ale companiei (denumirea companiei, persoana și telefonul de contact, adresa electronică);
  • Extras din registrul persoanelor juridice;
  • Oferta financiară, semnată și ștampilată de către ofertant. Oferta financiară se va prezenta cu indicarea prețului unitar cu TVA inclus și fără TVA.

CUM ȘI UNDE SE DEPUNE DOSARUL?

Ofertele se depun în format electronic, indicându-se în subiect mesajului: ”Denumirea ofertantului”_Ofertă materiale didactice.

Ofertele recepționate după data și ora limită vor fi respinse și nu vor fi analizate în procesul de evaluare.

Oferta înaintată va include obligatoriu toate specificațiile detaliate a ofertei tehnice și financiare. Ofertele care nu vor respecta aceste cerințe, vor fi respinse.

Ofertele pot fi prezentate direct la oficiul Fundației Regina Pacis, din str. Sfatul Țării 17/32, mun. Chișinău, sau expediate pe adresa electronică: chisinau@reginapacis.orgpână pe data de 25.10.2023, ora 17.00.